Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Kalender > Kalender Samferdsel > Marknadsdialog om nye bruløysningar

Onsdag 21. august 10:00 - Onsdag 21. august 15:00

Scandic Alexandra, Molde

Marknadsdialog om nye bruløysningar

Vi inviterar potensielle leverandørar og fagmiljø som kan utvikle og levere løysingar til bruer over 40 meter som er rimelegare å bygge og vedlikehalde enn dagens konvensjonelle løysingar, til marknadsdialog.

Marknadsdialogen bygger vidare på marknadsdialogen som blei arrangert hausten 2018. Denne gav oss viktige innspel som vi saman med potensielle leverandørar og fagmiljø vil jobbe meir med den 21. august.

Marknadsdialogen har til hensikt å få innspel frå marknaden slik at fylkeskommunen kan lage eit godt og hensiktsmessig konkurransegrunnlag. Den skal òg førebu leverandørar til konkurransen og gje marknaden meir innsikt i behovet.

Våre samarbeidspartnarar er Innovasjon Norge og Leverandørutviklingsprogrammet.

Mercell: Kunngjering av prosjektet

Doffin: Kunngjering av prosjektet

Påmelding til marknadsdialog 2019
  1. Kontaktinformasjonen vil bli sletta etter dialogkonferansen.

Kontaktpersonar

Tine Steinset
Rådgivar
71 28 04 87 / Mob. 951 33 102
Send e-post