Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Utdanning > Tilsette utdanningsavdelinga

Tilsette utdanningsavdelinga

Her finn du oversikt over alle tilsette på utdanningsavdelinga. Oversikta inneheld kontaktopplysningar og stikkord om arbeidsoppgåvene til den enkelte. Du kan gjere søk på stikkord og kontaktopplysningar.

Leiing
Erik Brekken
Erik Brekken
Fylkesutdanningssjef
71 28 03 70 481 31 291
Arbeidsoppgåver:
Arbeidsoppgåver:

leiing, personal, saksbehandling, plan, politiske utval, fag- og yrkesopplæring,rapportering, prosjekt, utvikling
Kariann D. Flovikholm
Kariann D. Flovikholm
Ass. fylkesutdanningssjef
71 28 03 80 901 84 384
Arbeidsoppgåver:
Leiing, politiske utval, utviklingsprosjekt, plan/rapportering, fagskole, fornying av kunnskapsløftet
Administrasjonsstab
Ruth Elin Aure
Ruth Elin Aure
Konsulent
71 28 03 65
Arbeidsoppgåver:
Prøvenemnder. Reiserekningar for prøvenemnder. Refusjonskrav mellom fylka. Oppmelding til fag- og sveineprøve. Godkjenne oppmeldingar for praksiskandidatar.
Line Sandøy Hjelle
Line Sandøy Hjelle
leiar av adm.stab
71 28 03 63 951 79 609
Arbeidsoppgåver:
Leiing, personal, ansvar for kontordrift, rekruttering.
Tove Skive Hoel
Tove Skive Hoel
Konsulent
71 28 03 64
Arbeidsoppgåver:
Postbehandling, Webredaktør for kurs og påmeldingar, utskriving duplikat av vitnemål frå nedlagte skolar, interne oppgåver, arkiv.
Stine Waske
Stine Waske
Konsulent
71 28 03 62
Arbeidsoppgåver:
Dokumentasjon - fag/svennebrev. Lærekontrakter. Lærebedrifter - registrering/endring godkjente lærebedrifter. VigoBedrift. Lånekassa-bortebuarstipend. Autorisasjon/Helsedirektoratet
Inntak
Kari Trøen Aune
Kari Trøen Aune
Rådgiver
71 28 03 66
Arbeidsoppgåver:
Inntak: Søkarar til vgo med behov for spesialundervisning og tidleg inntak (fortrinn og individuell vurdering). Minoritetsspråklege søkarar. Vurdering av utvida rett.
(Vedleggskjema A, B og min.spr.)
Cecilie  Buaas
Cecilie Buaas
Rådgivar
71 28 03 67
Arbeidsoppgåver:
Statistikk, kontaktperson om opplæring av elevar i institusjon og refusjon, inntak etter individuell vurdering (R-skjema), innhenting av karakterar, gjesteelev og refusjon, saksbehandling inntak
Ingunn Bjarnar  Hagen
Ingunn Bjarnar Hagen
Konsulent
71 28 04 42
Arbeidsoppgåver:
Rådgiving og saksbehandling inntak. Permisjonssøknader, utvida ungdomsrett. Redaktør for vilbli.no og tilbudshefte.
Mette Eikrem  Hestad
Mette Eikrem Hestad
Konsulent
71 28 03 71
Arbeidsoppgåver:
Rådgiving og saksbehandling inntak (utvida tid, permisjon), post, arkiv, utvekslingselevar. OTTO.
Geir Løkhaug
Geir Løkhaug
Seksjonsleiar
71 28 03 68 950 35 375
Arbeidsoppgåver:
Seksjonsleiar
Leiing, saksbehandlar politiske utval.
Skolebruksplan. Skolestruktur.
Klagebehandling.
Anita Sæther
Anita Sæther
Rådgivar
71 28 03 69
Arbeidsoppgåver:
Inntak: Søkarar til vgo med behov for spesialundervisning og tidleg inntak (fortrinn og individuell vurdering). Minoritetsspråklege søkarar. Vurdering av utvida rett.
(Vedleggskjema A, B og min.spr.)
Kari Volden
Kari Volden
Rådgivar
71 28 03 72
Arbeidsoppgåver:
Inntak: Søkarar til vgo med behov for spesialundervisning og tidleg inntak (fortrinn og individuell vurdering). Minoritetsspråklege søkarar. Vurdering av utvida rett.
(Vedleggskjema A, B og min.spr.
Karriere og oppfølging
Jorunn Dahle
Jorunn Dahle
Rådgivar/PPT-koordinator
71 28 03 79 926 44 878
Arbeidsoppgåver:
Koordinering, kvalitetssikring og utvikling av PPT i vgo. Utviklingsarbeid spes.ped., tilpassa opplæring og læringsmiljø.Søknader logopedhjelp. Opplæring i kriminalomsorgen (fengsel)
Hilde Meringdal
Hilde Meringdal
Rådgivar
71 28 03 75 957 53 645
Arbeidsoppgåver:
Rådgivning og oppfølging av FYR. Kontaktperson IKO. Karriere Møre og Romsdal
Laila H.Tretnes Nielsen
Laila H.Tretnes Nielsen
Rådgivar
71 28 03 73
Arbeidsoppgåver:
Rådgivning OT, systemansvarleg VIGO OT.
Rose Mari Skarset
Rose Mari Skarset
Seksjonsleiar
71 28 03 76 915 59 917
Arbeidsoppgåver:
Leiing, saksbehandling, politiske utval, yrkes- og utdanningsrettleiing, sosialpedagogisk rettleiing, rådgivarnettverket for ungdoms- og vidaregåande skolar, nettverket for oppfølgingstenesta (OT)
Inger Lise Trønningsdal
Inger Lise Trønningsdal
Rådgivar
71 28 03 78 900 52 902
Arbeidsoppgåver:
Koordinator for vidaregåande opplæring for vaksne og for Fagskolen i Møre og Romsdal
Opplæring i bedrift
Per-Ivar Aak
RÅDGIVER
71 28 36 14 924 21 262
Arbeidsoppgåver:
FORMIDLING AV LÆREPLASSER
Torill Stavik  Angvik
Torill Stavik Angvik
Konsulent
71 28 03 95
Arbeidsoppgåver:
Lærekontrakter, Opplæringskontrakter, Lærebedrifter (registrering/endring), Utbetaling av ordinært lærlingtilskot. Statistikk, VigoBedrift, Elektronisk signering lære-/opplæringskontrakter
Ola Ivar Eikebø
Ola Ivar Eikebø
Rådgivar
71 28 03 94 95 06 54 86
Arbeidsoppgåver:
Rådgivar og saksbehandlar for fagopplæring i bedrift. Lærling, lærekandidat, Praksiskandidat.
Programområder: Bygg og Anleggsteknikk, Maritime fag, Kjemiprosessfag, Møbelfag.
Linn Helen Falk
Linn Helen Falk
Rådgivar
71 28 04 67 913 18 022
Arbeidsoppgåver:
Rådgivar og saksbehandler for opplæring i bedrift. Lærling, lærekandidat og praksiskandidat.
Lærefag: Helsearbeiderfaget, Ambulansefaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget.
Anne Grytdal
Anne Grytdal
Rådgiver formidling
92 88 51 71 928 85 171
Bjørnar Loe
Bjørnar Loe
Seksjonsleiar
71 28 03 06 920 86 609
Tor Petersen
Tor Petersen
Rådgivar
71 28 04 46 943 80 534
Arbeidsoppgåver:
Rådgiver og saksbehandler for fagopplæring i bedrift. Lærling, lærekandidat, praksiskandidat, praksisbrev.
Åse Vatne Riksfjord
Åse Vatne Riksfjord
Rådgivar
71 28 03 85 959 32 159
Arbeidsoppgåver:
Rådgivar og saksbehandlar for fagopplæring i bedrift. Lærling, lærekandidat, praksiskandidat. Programområde: Elektrofag
Maiken  Røshol
Maiken Røshol
Rådgivar
71 28 03 89 908 11 581
Arbeidsoppgåver:
Rådgivar og saksbehandlar for opplæring i bedrift. Lærling, lærekandidat, praksiskandidat
Venke Sandvik
Venke Sandvik
Konsulent
71 28 03 92
Arbeidsoppgåver:
Formidling av lærlingar til læreplass, systemansvarleg VigoBedrift
Siv Sandøy
Siv Sandøy
Rådgivar
71 28 03 87 906 64 913
Arbeidsoppgåver:
Rådgiver og saksbehandler for fagopplæring i bedrift. Lærling, lærekandidat, praksiskandidat, praksisbrev. Lærefag: Service og samferdsel, Design og håndverk
Hanne Småge
Hanne Småge
Konsulent
71 28 03 91
Arbeidsoppgåver:
Særskilt tilskot til lærebedrifter, oppmelding til fagprøver anna fylke, heving lærekontrakter, vedtak om opplæringskontrakt, unntak frå krav om teori, klage på fag-/sveineprøve
Roy Arild Tvedt
Roy Arild Tvedt
Rådgivar
71 28 03 82 473 18 937
Arbeidsoppgåver:
Rådgivar Formidling, region Nordmøre
Linda Margrethe Volden
Konsulent
71 28 03 86
Arbeidsoppgåver:
Dokumentasjon (vitnemål og kompetansebevis).
Opplæring i skole
Anders Aarø
Anders Aarø
Rådgivar
71 28 03 96 940 59 997
Arbeidsoppgåver:
Prosjektleder Visma InSchool, VIS, Skoleadministrativt system, Extens, Skolearena, pedagogisk programvare, utdanning support, VIGO.
Helene Loe Arntsen
Helene Loe Arntsen
Seksjonsleder
71 28 04 03 +4790590289
Arbeidsoppgåver:
Leiing, kvalitetsarbeid, fagfornyinga, skoleutvikling, fagnettverk, saksbehandling politiske utval, etter- og vidareutdanning.
Gry Rishaug Hansen
Gry Rishaug Hansen
Rådgivar
71 28 03 98 416 43 033
Arbeidsoppgåver:
Extens, Skolearena, itslearning, Feide, Netctrl, Visma inSchool, pedagogisk bruk av IKT, IKTplan, fråvær, fråværsgrensa
Einar Hoem
Einar Hoem
Rådgivar
71 28 03 97 934 95 873
Arbeidsoppgåver:
Skoleutvikling, eksamen (elev, privatist), særskilt tilrettelegging ved eksamen for privatistar, vurdering, klagebehandling standpkt. karakterar og eksamen. Skoleval
Ariel Harøy Jonasoff
Ariel Harøy Jonasoff
Rådgivar
71 28 03 35 482 75 454
Arbeidsoppgåver:
Skoleutvikling, dokumentasjon (vitnemål, kompetansebevis), vurdering, skulemiljø, klagebehandling standpunktkarakterar, Nasjonal Vitnemåldatabase (NVB)
Ann-Christin Hoel Lervik
Ann-Christin Hoel Lervik
Rådgivar
71 28 04 04 414 18 862
Arbeidsoppgåver:
Skoleutvikling, eksamen (elev, privatist), særskilt tilrettelegging ved eksamen for privatistar, dokumentasjon (vitnemål, kompetansebevis), vurdering, klagebehandling standpunktkarakterar og eksamen,
Knut Erik Rød
Knut Erik Rød
Rådgiver
71 28 04 02 990 24 715
Arbeidsoppgåver:
Extens, Vigo, elevdata i skoleadministrativt system, ItsLearning, VismaInSchool,
Monica Solheim
Monica Solheim
Rådgiver
71 28 03 99 930 27 676
Arbeidsoppgåver:
Kvalitetsarbeid, skoleutvikling, vurdering, fagnettverk, elevundersøkinga, undervisningsevalueringa, etter- og vidareutdanning, elevfråvær.
Harald Johnny Tomren
Harald Johnny Tomren
Rådgivar
71 28 04 01 413 91 270
Arbeidsoppgåver:
Skoleutvikling, kvalitets– og planarbeid, faglege nettverk, elevundersøkinga, undervisningsevalueringa, etter- og vidareutdanning, skuleval, klagebehandling, Hjernen & Hjertet
Kristin Glæstad Vonheim
Kristin Glæstad Vonheim
Rådgivar
71 28 04 05 936 85 610
Arbeidsoppgåver:
Skuleutvikling, læremiddel (NDLA m.m.), skulemiljø, HMS for elevar, klima, fagnettverk, skulebibliotek, digital kompetanse , iktplan/IKT-forum, elevmedverknad, European Space Camp.
Skolebygg
Ståle Solgard
Ståle Solgard
Rådgivar
71 28 04 09 913 78 613
Arbeidsoppgåver:
Utgreiing av skole- og tilbodsstruktur, elevplassar, utviklingsplanar, areal- og funksjonsprogram, inventar og utstyr, oppfølging av byggeprosjekt.
Lasse Alexander Strømme
Rådgivar
71 28 04 08 472 97 607
Arbeidsoppgåver:
Utgreiing av skole- og tilbodsstruktur, elevplassar, utviklingsplanar, areal- og funksjonsprogram, inventar og utstyr, oppfølging av byggeprosjekt.
Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal
Lovise Almklov
Lovise Almklov
I permisjon
Ipermisjon 452 66 018
Helen Longva Fet
Helen Longva Fet
Rådgivar
71 28 04 10 938 86 203
Arbeidsoppgåver:
Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal (UE MR). Ansvar for vidaregåande utdanning m/ hovudansvar region Sunnmøre
Julie Merete Rødskog Fiksdal
71 28 04 32
Sissel T. Kolstad
Sissel T. Kolstad
Dagleg leiar
71 28 04 11 950 65 524
Arbeidsoppgåver:
Ansvar for dagleg drift av organisasjonen. Fagleg ansvar for grunnskole og høgare utdanning.
Økonomistab
Tove  Kolberg
Tove Kolberg
Rådgivar
71 28 04 16
Arbeidsoppgåver:
Rekneskap – rådgiving, rapportering, balanse- og
investeringsrekneskap
Budsjett – utarbeiding, oppfølging
Leigekontraktar - oppfølging
Fengselsundervisning – økonomi
Landsline - økonomi
Gerd Marie Malones
Gerd Marie Malones
Konsulent
71 28 04 18
Arbeidsoppgåver:
Faktura
Eksamen- sensorhonorar, refusjonar
Privatistar - betalingar
Løn, reiserekning, prosjekt
Sara Hammerø Moen
Sara Hammerø Moen
Rådgivar
71 28 04 14
Arbeidsoppgåver:
Økonomirapportering, økonomiplan, PC-ordning, skolebruksplan, anskaffelseskoordinator for videregående skoler
Anniken Hild Pedersen
Anniken Hild Pedersen
Rådgiver
71 28 04 17
Arbeidsoppgåver:
Rekneskap - rådgiving og rapportering
Budsjett - utarbeiding og oppfølging
Løn, reiserekning, prosjekt, faktura
Landsline –økonomi
Melvin Tornes
Melvin Tornes
Leiar økonomi
71 28 04 15 905 92 275
Arbeidsoppgåver:
Økonomirapportering, økonomiplan, PC-ordning, skolebruksplan