Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Utdanning > Nyheter > Høyring kvalitetsplan vgo 2019-2023

Høyring - Kvalitetsplan for vidaregåande opplæring 2019-2023

I rulleringa av kvalitetsplana for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal leggast kvalitetsplan for 2019-2023 fram, og den er no sendt ut på høyring.

IT-plan

Kvalitetsplana beskriv mål- og satsingsområde for den vidaregåande opplæringa i planperioden, og skal behandlast av Fylkestinget i juni.

For å svare på høyringa sendast e-post til dokpost@mrfylke.no innan 4. april 2019.

Høyringsdokument