Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Utdanning > Nyheter > Best i landet: 4 av 5 lærlingar tek fagbrev innan fem år

Best i landet: 4 av 5 lærlingar tek fagbrev innan fem år

To år etter påbegynt læretid har 61 prosent av lærlingane som starta i Møre og Romsdal oppnådd fag- eller sveinebrev. Etter fem år er delen 88 prosent. Det er best i landet. 

Tabellen under viser fordelinga mellom fylka når det gjeld kor stor del av lærlingane som har oppnådd fagbrev to til fem år etter påbegynt læretid. Tala er henta frå www.udir.no

   

 

bilde