Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

92 prosent av elevane fekk oppfylt ønske om utdanningsprogram

Etter andreinntaket til vidaregåande skole har alle søkarar med ungdomsrett no fått tilbod om skoleplass, men ikkje alle har fått det første ønsket sitt oppfylt. Dersom det blir ledige skoleplassar, er det dei vidaregåande skolane som no gir tilbod til dei som står på ventelistene.

Les meir

Høyring av skolebruksplan 2020-2022

Høyringsbrevet for skolebruksplan 2020-2022 er nå sendt ut.

Les meir

Første inntaket til videregåande opplæring er klart

9628 søkarar har fått tilbod om plass i førsteinntaket til dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal for skoleåret 2019/2020. I førsteinntaket er det nesten berre søkarar med ungdomsrett som har fått tilbod. Fristen for elevane å svare på om dei vil ha plassen er 12. juli.

Les meir

824 søkarar har fått læreplass, men framleis er det fleire utan

Det er 1264 søkarar til læreplass, og ved utgangen av juni er det 824 søkarar som har fått læreplass. Dette er ei auke frå same tid i fjor. Delen av søkarar som har fått læreplass er jamt fordelt på dei fleste faga.

Les meir

Desentralisert ordning – lokal kompetanseutvikling

Kunnskapsdepartementet starta i 2017 innføring av desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen. Fylkeskommunane kom med i ordninga frå 2019. Hausten 2019 blir det og innført ei desentralisert ordning for kompetanseutvikling innan yrkesfag.

Les meir

Til deg som har søkt læreplass

I forbindelse med søknad om læreplass skoleåret 2019/2020 har vi sendt deg brev datert 11.06.19 der vi ber deg registrere ditt svar.

Les meir

Det blir ikkje lærarstreik på skolane i Ålesund

Det blir likevel ikkje streik. Fagorganisasjonane Unio og Akademikarane vart einige med KS i går kveld.

Les meir

Mogleg streik på fem vidaregåande skolar frå fredag 24. mai

Over 200 lærarar ved fem vidaregåande skolar i Ålesundsregionen, står i fare for å bli tatt ut i streik komande fredag.

Les meir

Kvalitetsplan for vidaregåande opplæring 2019-2023

Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2019-2023 var oppe til behandling i Utdanningsutvalet 09.05.2019. Sjå møteprotokoll her: https://mrfylke.no/Politikk/Moeteplan

Les meir

Til deg som har fått læreplass

I forbindelse med søknad om læreplass skoleåret 2019/2020 må du som har fått deg læreplass registrere deg.

Les meir