Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Nyttig å vite

#Finnfram

Nyttig informasjon

Vi har mykje informasjon og ein del av den er plassert på dei åpne Intranettsidene våre. 

Vi har nyleg flytta informasjon om for eksempel Program for betre gjennomføring, FYR, Internasjonalisering, Oppfølging og spesialtenester med meir. 

Vi har ellers prøvd å samle informasjon og nyheiter etter kva målgruppe du tilhøyrer. 

For elevar og føresette

Det er laga eit eige menypunkt for elevar og føresette Elev. Her finn du mellom anna: 

For privatistar, lærlingar, vaksenopplæring og andre

Du finn informasjon på Utdanning sine sider på mrfylke om mellom anna dette:

 

For tilsette på skulen

Det meste av aktuelt stoff for tilsette ved skulane er lagt på intranettet.

Her finn du mellom anna: 

For lærarar

Det er også laga eit eige menypunkt Nyttig for lærarar

Her finn du mellom anna: