Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Foto: https://pixabay.com/static/uploads/photo/2016/04/18/15/15/science-1336663__180.jpg

Fagskolen

Fagskolen i Møre og Romsdal gir opplæring to stader i fylket; ved Fagskolen i Kristiansund og ved Fagskolen i Ålesund.

Kva er fagskole?

Det er ei toårig utdanning. Utdanninga byggjer på fagbrev frå vidaregåande skule eller realkompetanse. 

Kva tilbod finst i Møre og Romsdal?

Fagskolen i Møre og Romsdal gir opplæring i maritime fag (nautikk og skipsteknisk drift), kjemi (prosessteknikk), petroleumsteknologi (boring og havbotninstallasjonar), helse og sosialfag (psykisk helse), bygg og anlegg, elektro (automatisering og elkraft), teknikk og industriell produksjon (maskinteknikk).

arnold-afb-81171__180

Korleis søkjer eg?

Du skal søke på www.vigo.no innan fristen 15.april.Det er eit felles opptak for heile landet. 

Søknadsfrist

Søknadsfristen til fagskolen er 15.april. 

Spørsmål?

Spørsmål som gjeld opptak til fagskolen kan stilast til Nasjonalt opptakskontor for Fagskolen

Telefon (direkte): 51516885 (10-15) eller til den enkelte fagskole.

Informasjonsmateriell for fagskoleutdanning: 
http://www.vox.no/no/nasjonalt-fagskolerad/Informasjonsmateriell-om-fagskolen/

Vil du vite meir om tilskot, statistikk osv finn du dette under Fagskole på intranettet.