Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Utdanning

Lærlingar førebur seg til første møtet med arbeidslivet

Kva rettar og plikter har ein lærling? Kva skal lærlingane gjere dersom dei ikkje får god nok opplæring eller møter andre utfordringar? No blir hundrevis av lærlingar samla på Nordmøre, Sunnmøre og i Romsdal for å få meir informasjon om kva som ventar dei i læretida.

Les meir

Vil ha fleire jenter i elektrofag

Jentene vel ikkje vekk dei tekniske faga, dei vurderer dei ikkje i det heile tatt. Med prosjektet ‘Jenter i Elektro’ skal fleire jenter få auga opp for elektrofag i vidaregåande skole.

Les meir

Slik skal elevane erfare demokrati

Ikkje alle skolar tek elevane sine rettar på alvor. Ei ny nettside skal hjelpe ungdom å drive elevrådsarbeid og styrke elevdemokratiet.

Les meir

European Space Camp 2018 – mi oppleving

Vener, verdsrommet, sosiale aktivitetar og ei ellevill rakettoppskyting. Mitt namn er Andreas Myklebust, og denne sommaren fekk eg delta på romfartsleir.

Les meir

Andreinntak til dei vidaregåande skolane

Alle søkarar med ungdomsrett har no fått tilbod om skoleplass. Dersom det blir ledige skoleplassar, er det no dei vidaregåande skolane som gir tilbod til dei som står på ventelistene.

Les meir

Velkommen til eit nytt skoleår

Vi ønsker alle nye og gamle elevar velkommen til eit nytt og spennande skoleår!

Les meir

Fagdag 2018

Oppsummering 

Les meir

Høring Skolebruksplanen

Høringsbrevet for skolebruksplanen  2019/2020 er nå sendt ut.

.

Les meir

Første inntaket for vidaregåande skole er klart

9477 søkarar har fått tilbod om plass i 1. inntaket til dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal for skoleåret 2018/2019. I 1. inntaket er det nesten berre søkarar med ungdomsrett som har fått tilbod. Fristen for elevane å svare på om dei vil ha plassen er 13. juli.

Les meir

Viktige datoar for lærlingar og instruktørar

Er du 1. års lærling eller fagleg leiar/instruktør? Utdanningsavdelinga ber deg om å halde av datoen som er relevant for deg:

Les meir

Kontaktinfo Utd

Møre og Romsdal fylkeskommune
Utdanningsavdelinga
Postboks 2500, 6404 Molde
Telefon: 71 28 00 00
E-post: utdanning@mrfylke.no 

Anna kontaktinfo til utdanningsavdelinga:

Inntak av elevar til vgs:
Tlf 71280150 epost inntak@mrfylke.no

Karriere Møre og Romsdal:
karriere@mrfylke.no 

Eksamen:
eksamen@mrfylke.no

Om utdanningsavdelinga

Utdanningsavdelinga har det administrative skoleeigaransvaret for dei vidaregåande skolane i fylket, vidaregåande opplæring i bedrift og fagskole.  Det er i dag 25 skolar og om lag 1300 godkjende lærebedrifter som gir tilbod innanfor ulike utdanningsprogram, fag og bransjar. 

Dokument

Årshjul for kvalitetsarbeid
PDF-dokument - 184,65 kB
Ordensreglement
PDF-dokument - 531,59 kB
Kvalitetsplanen
PDF-dokument - 753,75 kB