Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Tannhelse > Sukkerkampanjen hausten 2017

Kontaktpersonar

Inger  Holmeset Inger Holmeset
Rådgivar
71 28 01 97 /
Mob. 922 94 900
Send e-post

Sukkerkampanjen hausten 2017

Sukkerinntaket i befolkninga er for høgt og barn og unge har det høgaste sukkerinntaket. Dei tre største kjeldene til sukker hos aldersgruppa 9-13 år er sukkerhaldig drikke, sjokolade/søtsaker og kaker. Haustens sukkerkampanje har fokus på denne aldersgruppa.

Helsedirektoratets sukkerkampanje omfattar både massemediakampanje og samarbeid med tannhelsetenesta, helsestasjonar, skolar og frisklivssentralar. Plakaten «Lørdag hele uka?» er no trykt opp i A3-format, laminert og sendt ut til alle klinikkane. https://helsenorge.no/kosthold-og-ernaring/kostrad/mindre-sukker-til-hverdags

Dette er Helsedirektoratets informasjon om kampanjen:

Bli med å skape bevissthet rundt sukker

Altfor mange barn og unge får i seg for mye sukker. Det stjeler plassen til viktig næring. Derfor kjører Helsedirektoratet kampanje på sukker, med fokus på hovedkildene: brus, godteri og kaker. For mange kan det fort bli lørdag hele uka.  Målgruppen er barn og unge mellom 9 og 13 år og foreldrene deres. 

For å nå bredest mulig kjøres kampanjen i tre deler: en digital massemediekampanje, et samarbeid med fotballen og landslagsprofiler, samt et samarbeid med helsestasjoner, skoler, tannhelsetjenesten og frisklivssentraler – altså dere. Vi starter allerede i uke 39 med første fase av kampanjen: Sukkeruke! 

Tidsplan:

Uke 39: Sukkeruke med Sukkerskole. Plakat, undervisningsmateriell («Sukkerskolen») og kompetansehevende materiell til dere kan lastes ned eller bestilles her: https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/plakat-om-sukker.  

Uke 40 og 41: Filmer med fotballprofiler, bilder om sukkermengde, digital sukkerplakat og budskap om «lørdag hele uka» vil gå i digitale og sosiale medier. Gjerne del dette materiellet i egne kanaler!

Uke 42-43-44: Sukkerkampanjen kjøres i gang i mediene med kick off på fotballcup i Lier helgen 14.-15.oktober. Flere filmer vises, med stor spredning, i digitale og sosiale medier. 

Kampanjen er en del av Helsedirektoratets kommunikasjonssatsing på kosthold, Små grep, stor forskjell: www.facebook.com/smaagrep

Sukker