Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tannhelse

Ledige stillingar i tannhelsetenesta

Vi har no ein overtannlegestilling, fem tannlegestillingar, eit vikariat som tannhelsesekretær og ein tannpleiarstilling ledig. 

Sjå meir informasjon her: http://mrfylke.no/Intranett/Tenesteomraade/Tannhelse/Ledige-stillingar

Les meir

Ferieopne tannklinikkar 2017

Bemanningsplan sommaren 2017- den offentlege tannhelsetenesta

Les meir

Fylkestannlegens etatssamling 2017

180 medarbeidarar i den offentlege tannhelsetenesta var samla for fagleg påfyll, erfaringsutveksling og sosialt samvær på Scandic Seilet Hotell i Molde 31. mai og 1. juni.

Les meir

Tannhelse blir ikkje flytta til kommunane frå 2020

Stortinget stemte 8. juni nei til overføring av den offentlege tannhelsetenesta.

Les meir

Tone Nord ny overtannlege i Molde kompetanseregion

Tone Nord er tilsett som overtannlege i Molde kompetanseregion. Ho tiltrer stillinga 18. mai.

Les meir

Årsrapport 2016 for den offentlege tannhelsetenesta

Årsrapporten for tannhelsetenesta beskriv mål- og produksjonstal for tannhelsearbeidet og prioriterte oppgåver i 2016.

Les meir

Laserspesialisering

Overtannlege i Ålesund kompetanseregion, Are Kristofer Hjeltnes, har i haust tatt graden "Master of Science in Lasers in Dentistry".

Les meir

Kristiansund kompetanseregion på Opuskurs

Denne veka det kurs i Kristiansund kompetanseregion. Deltakarane var samla for tips og triks til en betre kvardag med Opus.

Les meir

Tannlegar deltek på leiarutviklingsprogram

Konstituert overtannlege i Molde kompetanseregion, Folkert Seetzen, klinikkleiar ved DTK Bjørgvin Åse Steinsbu, og klinikkleiar Markus Haberberger ved DTK Valldal er i det femte kullet som gjennomfører leiarutviklingsprogram, eit studie på masternivå som utgjer 15 studiepoeng i regi av Høgskolen i Østfold og Akershus, personalseksjonen og Agenda Kaupang.

Les meir

Nytilsett tannhelsesekretær og tannlege på DTK Kristiansund

Tannhelsesekretær Cathrine Bjerkan (19) og tannlege Mariam Ahmad (27) jobbar på DTK Kristiansund. Cathrine er frå Kristiansund, og Mariam kjem frå Lillestrøm utanfor Oslo. Dei er begge tilsett siste året, og trivst på klinikken.

Les meir

Kontaktpersonar

Anthony Normann Valen Anthony Normann Valen
Fylkestannlege
71 28 02 01
Send e-post
Morten Larsen Morten Larsen
Administrasjonsleiar
71 28 02 03
Send e-post

Om tannhelse

Den offentlege tannhelsetenesta i Møre og Romsdal har 37 tannklinikkar fordelt på 34 kommunar.

Vi gir gratis tannhelsetenester til barn og ungdom 0-18 år, psykisk utviklingshemma, eldre og uføre i institusjon og heimesjukepleie. I tillegg får 19-20 åringar tilbod om undersøking og tannbehandling til 25% av offentlege takstar.

Vi gir også tilbod om undersøking og tannbehandling for fengselsinnsette og personar i kommunal og statleg rusomsorg.

Klinikkane gir også tilbod til vaksne betalande pasientar.

Tannhelsetenesta er organisert i 4 kompetanseregionar, med ein overtannlege som er fagleg- og administrativ leiar i kvar region. Tannhelsetenesta har i underkant av 200 tilsette.