Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Bilde av skolebuss. Foto: Terje Aamodt

Skoleskyss

Her kan du melde inn og søke om skoleskyss (skoleskyssportalen).

Spørsmål som gjeld skyssrett sender du til skoleskyss@mrfylke.no

For generelle spørsmål om skoleskyss, skoleskysskort eller liknande, send e-post til framskoleskyss@mrfylke.no

Kvar får du skoleskysskortet?

Har du mottatt e-post om at du får fri skoleskyss, vil du få utdelt skoleskysskortet på skolen. Har du skysskort frå skoleåret 2018/2019, vil dette bli oppdatert på bussen på første reise. Du finn meir informasjon i brosjyra og på denne sida.

 

Brukarmanualar for innmeldar på skole: 

Brukarmanual - skyss frå begge foresatte

Brukarmanual- skyss frå berre ein foresatt

Brukarmanual for registrering av elevar ved voksenopplæring

Brukarmanual varig tilrettelagt skoleskyss

Brukarmanual- informasjon og driftsmeldingar på framsida

Korleis søker eg om skoleskyss?

Når gjeld skoleskysskortet?

Kva er skoleskyssportalen?

Delt bustad

Korleis reknar vi ut avstand

Tilrettelagt skyss

Regelverk for skoleskyss

Skyssrett grunnskole

Skyssrett vidaregåande skole

Kontakt

For generelle spørsmål, send e-post til framskoleskyss@mrfylke.no

Jorunn Sølvberg:
Sunnmøre

Margreta H. Pilskog:
Nordmøre og Romsdal

Kristine E. Svendsen:
Fagleg ansvarleg (juridisk rådgivar)

Dokument

Skyssreglement for grunnskole
PDF-dokument - 214,39 kB
Skyssreglement for vidaregåande skole
PDF-dokument - 237,05 kB
Skyssinformasjon frå skolen
PDF-dokument - 111,56 kB
Innmelding av skoleskyss for grunnskole
PDF-dokument - 369,19 kB
Søknad om skoleskyss
PDF-dokument - 100,37 kB
Stadfesting om delt bustad
PDF-dokument - 181,59 kB
Skyssinformasjon ved vaksenopplæring
PDF-dokument - 113,42 kB
Stadfesting vaksenopplæring
PDF-dokument - 105,47 kB
Erklæring for lege eller sakkunnig
PDF-dokument - 132,77 kB