Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Samferdsel > Nyheiter > Fylkestinget utsette saka om Autopass på fylkesvegferjene

Fylkestinget utsette saka om Autopass på fylkesvegferjene

Fylkestingspolitikarane ønsker å avvente behandling av saka til den har vore drøfta i Vestlandsrådet og det har vore møte med Vegdirektoratet. 

I staden for å vedta AutoPass-regulativ for ferje slik Vegdirektoratet har foreslått, vedtok fylkestingspolitikarane samrøystes å utsette saka. Fylkestinget hadde møte 17. og 18. juni.

Du kan lese saksframlegget her.