Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Samferdsel

Ei trygg og triveleg reise for alle

Vi ønsker at det skal vere triveleg å reise med FRAM og at du skal føle deg trygg når du reiser kollektivt. Det er fleire ting du kan gjere for å bidra til ei trygg og triveleg reise for alle!

Les meir

Delar av Ålesund sentrum blir stengt for busstrafikk i sommar

Med Ålesund Live 15. og 16. juni, startar festivalsommaren i Ålesund. Deretter kjem båtfestivalen, Nordic Escape og matfestivalen. Under festivalane blir delar av sentrum stengd for busstrafikk, enkelte busshaldeplassar blir ikkje betent.

Les meir

Mathias, Olav, Carsten og Markus vant kampanjekonkurranse

Samferdselsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune, ved marknadsseksjonen, har i vår gjennomført ein kampanjekonkurranse for FRAM Ung (periodebillett for ungdom). Deltakarane i konkurransen var Medier og kommunikasjon vg2 frå dei vidaregåande skolane i fylket, og totalt deltok 24 grupper frå 4 skolar.

Les meir

Pristilboda på Nordøyvegen er opna

Fire entreprenørar konkurrerer om hovudkontrakten på Nordøyvgen. Kontrakten inneheld bygging av tre undersjøiske tunnelar, tre bruer, ein miljøtunnel og vegbygging mellom Harøya og Skjeltene i Sandøy og Haram kommune.

Les meir

No kan du reise med «Beatrice» i Kristiansund

Møre og Romsdal fylkeskommune gjennom kollektivtilbodet FRAM og Operaen i Kristiansund har gått saman for å få fleire til å reise kollektivt og få merksemd rundt familiemusikalen «Syver og Beatrice».

Les meir

Trafikktryggingsprisen 2018

Fylkestrafikktryggingsutvalet deler ut prisen til organisasjonar, lag eller enkeltpersonar som har gjort særleg godt arbeid for trafikktrygginga.

Send inn forslag !

Les meir

Møre og Romsdal skal finne banebrytande løysningar for bygging og vedlikehald av bruer

Møre og Romsdal fylkeskommune fekk i dag støtte frå Innovasjon Norge for å utvikle nye og banebrytande løysningar for bygging og vedlikehald av bruer.  Møre og Romsdal fylkeskommune sitt prosjekt var eit av tre som fekk støtte. 

Les meir

Vil få på plass terminalar for nødnett i Trollstigområdet

Fylkesrådmannen ønsker å få på plass ei løysing for å kunne varsle om ulykker og uønska hendingar der det ikkje er mogleg å få mobildekning. I dag manglar det mobildekning på strekninga mellom Alnesreset på Trollstig-platået og Langdal i Nordal kommune.

Les meir

Fire entreprenørar har levert tilbod på bygging av Nordøyvegen

Kontrakten inneheld bygging av tre undersjøiske tunnelar, tre bruer, ein miljøtunnel og bygging av veg.

Les meir

AutoPASS for ferje er utsatt

Oppstarten av billetteringa via AutoPASS-ferje er utsatt inntil vidare.

Les meir

Kontaktpersonar

Arild Fuglseth Arild Fuglseth
Samferdselssjef
71 28 02 67 /
Mob. 915 30 085
Send e-post
Magne Arild Vinje Magne Arild Vinje
ass. samferdselssjef
71 28 02 79 /
Mob. 913 78 582
Send e-post

Samferdselsavdelinga

Møre og Romsdal fylkeskommune er største vegeigar i fylket og har ansvar for å planlegge tiltak, utbygging, drift og vedlikehald av fylkesvegnettet. Fylkeskommunen har også ansvar for buss, hurtigbåt og ferje i fylket gjennom kollektivtilbodet FRAM.

Gjennom samferdselsarbeidet ønsker fylkeskommunen å bidra til å skape eit attraktivt fylke, med eit godt transportsystem, så vel for gåande og syklande som for kollektivreisande og bilistar.

Kollektivtilbodet

Reisekort

Handlingsplan samferdsel 2013-2022

Handlingsprogram for samferdsel 2018

Snarvegar