Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Samferdsel

Endra rutetider for B-ferja på ruta Eidsdal-Linge

Møre og Romsdal fylkeskommune korrigerer avgangstidene for B-ferja med fem minutt i den tida det går tre ferjer. Dette gjeld frå laurdag 14. juli og fram til 12. august.

Les meir

Skal du på Fru Guri av Edøy? Da bør du vere tidleg ute

Førestillinga på torsdag 12. juli er utseld, og det er derfor forventa at det blir fulle ferjer.

Les meir

Utvida busstilbod i Moldejazz-veka med Fram

Det er satt opp ekstra nattbussar i kommunane Molde, Fræna, Eide og Aukra under jazzveka. - Vi har eit godt tilbod med nattbussane under jazzfestivalen i år også, seier rådgivar Kristine Vikhagen i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Les meir

Fylkesvegferjene på indre Sunnmøre er ute på anbod

Møre og Romsdal fylkeskommune har no ute anbodskonkurranse for dei fire fylkesvegferjesambanda Eidsdal–Linge, Stranda–Liabygda, Hundeidvik–Festøy og Sæbø-Leknes-Trandal-Strandal på indre Sunnmøre.

Les meir

Fru Guri av Edøy: stor interesse for å kjøpe transport og førestilling i same billett

FRAM og Gurisentret samarbeider også i 2018 om å kunne tilby transport og førestilling i ein og same billett.

Les meir

Halv pris for elbilar på ferjene frå 1. juli

Frå 1. juli vil det koste 50 % av ordinær takst for elbilar og hydrogenkøyretøy på ferjene. Dette gjeld på alle offentlege ferjesamband i heile landet, her frå sambandet Hareid- Sulesund.

Les meir

Utvida nattbusstilbod under Tahiti-festivalen 2018

Møre og Romsdal fylkeskommune set inn eit utvida nattbusstilbod i Kristiansund under Tahiti-festivalen. Avgangane vil gå natt til fredag, natt til laurdag og natt til søndag.

Les meir

Ekstra sommarferje og auka takst mellom Eidsdal - Linge

For å unngå lange ferjekøer i sommarsesongen, har Møre og Romsdal fylkeskommune bestilt ekstrakapasitet for ferjesambandet Eidsdal – Linge frå og med måndag 25. juni, som er ei veke tidligare enn i 2017.

Les meir

Ålesund rutebilstasjon: sporendringar frå 23. juni 2018

Frå laurdag 23. juni 2018 endrar fleire av bussane spor ved Ålesund rutebilstasjon. Endringane blir permanente. Årsaka til endringane er å betre tryggleiken og gjere det enklare å komme seg fram.

Les meir

Fylkeskommunen får 12,5 millionar til smartare transportsystem

Møre og Romsdal er ein av fem fylkeskommunar som har fått pengar til å utvikle eit smartare transportsystem. Det er Samferdselsdepartementet som no gir fylkeskommunen 12,5 mill. kroner til eit prosjekt, som skal auke bruken av sjøvegen til persontransport.

Les meir

Kontaktpersonar

Arild Fuglseth Arild Fuglseth
Samferdselssjef
71 28 02 67 /
Mob. 915 30 085
Send e-post
Magne Arild Vinje Magne Arild Vinje
ass. samferdselssjef
71 28 02 79 /
Mob. 913 78 582
Send e-post

Samferdselsavdelinga

Møre og Romsdal fylkeskommune er største vegeigar i fylket og har ansvar for å planlegge tiltak, utbygging, drift og vedlikehald av fylkesvegnettet. Fylkeskommunen har også ansvar for buss, hurtigbåt og ferje i fylket gjennom kollektivtilbodet FRAM.

Gjennom samferdselsarbeidet ønsker fylkeskommunen å bidra til å skape eit attraktivt fylke, med eit godt transportsystem, så vel for gåande og syklande som for kollektivreisande og bilistar.

Kollektivtilbodet

Reisekort

Handlingsplan samferdsel 2013-2022

Handlingsprogram for samferdsel 2018

Snarvegar