Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Samferdsel

Fjord1 ASA er tildelt kontrakt for ferjesamband på indre Sunnmøre

Møre og Romsdal fylkeskommune har tildelt kontrakt for ferjesambanda Eidsdal-Linge, Stranda-Liabygda, Hundeidvik-Festøy og Sæbø-Leknes-Standal-Trandal til Fjord1 ASA.

Les meir

Nødvendig endring i ferjetidene til 50 Seivika-Tømmervåg og 54 Edøya-Sandvika frå og med 29. oktober

Frå og med måndag 29. oktober blir første avgangen til ferjerute 50 Seivika-Tømmervåg endra med ti minutt på kvardagane, frå klokka 05.00 til kl. 04.50 frå Seivika ferjekai og frå Tømmervåg ferjekai kl. 05.20. Frå 29. oktober blir også første avgangen til ferjerute 54 Edøya-Sandvika endra med fem minutt på kvardagane, frå klokka 04.45 til kl. 04.40 frå Edøya ferjekai.

Les meir

Signerte ferjekontrakt for Romsdal

I dag signerte Møre og Romsdal fylkeskommune og Fjord1 ASA kontrakten for drifta av fire ferjesamband knytt til fylkesvegane i Romsdal. Kontrakten startar opp 1. januar 2020.

Les meir

Forsvaret kan forstyrre posisjonstenestene til FRAM på grunn av militærøving

På grunn av den store militærøvinga til Forsvaret og NATO-landa i tida framover, vil blant anna tenestene (GPS) brukt til å finne posisjonen din i FRAM-appen og sanntidsinformasjonen til bussane, hurtigbåtane og ferjene kunne bli forstyrra.

Les meir

Fjord1 ASA får kontrakt for ferjesamband i Romsdal

Møre og Romsdal fylkeskommune har tildelt kontrakten for ferjesambanda Sølsnes-Åfarnes, Molde-Sekken, Solholmen-Mordalsvågen og Aukra-Hollingsholm til Fjord1 ASA.

Les meir

Reis rimeleg i Ålesund, Giske og Sula frå 16. – 22. september

Ålesund kommune skal i perioden 16. – 22. september vere med på Europeisk mobilitetsveke, og denne veka kjem FRAM med ein eigen mobilitetsvekebillett til svært gunstig pris. For 125 kroner reiser du så mykje du vil med FRAM, i kommunane Ålesund, Giske og Sula.

Les meir

Fylkestrafikktryggingsutvalet på synfaring og bedriftsbesøk i Ørsta

Det første møte etter sommaren (21.08.2018) i Fylkestrafikktryggingsutvalet var lagt til Ørsta kommune.

Les meir

Jugendfest: ekstra hurtigbåtar og buss

Under Jugendfest kommande helg blir det ekstraavgangar med hurtigbåten til Valderøya og Godøya og auka busskapasitet.

Les meir

Fire har levert tilbod i konkurransen om Romsdalspakken

Måndag 13. august opna Møre og Romsdal fylkeskommune tilboda i konkurransen for dei fire fylkesvegferjesambanda i Romsdal. – Vi er glade for den store interessa for å drive desse ferjesambanda, seier samferdselssjef Arild Fuglseth.

Les meir

Utvida nattbusstilbod i Skjærvafest-helga

Møre og Romsdal fylkeskommune set inn eit utvida tilbod med nattbussen under Skjærvafest 2018. FRAM-bussane vil køyre både natt til laurdag og natt til søndag.

Les meir

Kontaktpersonar

Arild Fuglseth Arild Fuglseth
Samferdselssjef
71 28 02 67 /
Mob. 915 30 085
Send e-post
Magne Arild Vinje Magne Arild Vinje
ass. samferdselssjef
71 28 02 79 /
Mob. 913 78 582
Send e-post

Samferdselsavdelinga

Møre og Romsdal fylkeskommune er største vegeigar i fylket og har ansvar for å planlegge tiltak, utbygging, drift og vedlikehald av fylkesvegnettet. Fylkeskommunen har også ansvar for buss, hurtigbåt og ferje i fylket gjennom kollektivtilbodet FRAM.

Gjennom samferdselsarbeidet ønsker fylkeskommunen å bidra til å skape eit attraktivt fylke, med eit godt transportsystem, så vel for gåande og syklande som for kollektivreisande og bilistar.

Kollektivtilbodet

Reisekort

Handlingsplan samferdsel 2013-2022

Handlingsprogram for samferdsel 2018

Snarvegar