Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Samferdsel

No kan du komme med innspel til ruteendringar for bussane, hurtigbåtane og ferjene

Arbeidet med den årlege ruteendringsprosessen for kollektivtilbodet i Møre og Romsdal vil starte i august, men det er no du kan komme med innspel til endringar og sende det til kommunen din.

Les meir

Fylkeskommunen har tilsett fylkesvegsjef og kollektivsjef

Ole Jan Tønnesen er tilsett som fylkesvegsjef og Stig Helle-Tautra går inn i stillinga som kollektivsjef i Møre og Romsdal fylkeskommune.  Dei nyoppretta stillingane er ein del av den nye organiseringa av samferdselsområdet, etter oppgåveoverføringa frå Statens vegvesen. 

Les meir

Kva meiner du om forslag til nytt rutetilbod i Kristiansund og Averøy?

Møre og Romsdal fylkeskommune har etablert eit samarbeidsprosjekt med Kristiansund og Averøy kommunar med ein plan om eit nytt og betre kollektivtilbod frå og med 01.05.20. No inviterer fylkeskommunen kommunane og andre interessentar til å komme med innspel til forslaget som er ute på høyring.

Les meir

Nordøyvegen: Startar tunneldriving sør på Fjørtofta

Statens vegvesen og Skanska har gått igjennom framdriftsplanane på Nordøyvegen med sikte på å optimalisere framdrifta i prosjektet. Resultatet er at det blir tunneldriving sør på Fjørtofta allereie frå 20. mai. Dette melder Statens vegvesen i ei pressemelding i dag. 

Les meir

Undersøking om reisevanane i Volda/Ørsta

Fordi vi arbeider med å planlegge den lokale kollektivtransporten i Volda/Ørsta for framtida, vil vi gjennomføre ei undersøking på nett blant innbyggarane mellom fredag 3. og søndag 19. mai.

Les meir

1. mai blir det endringar i rutetidene til FRAM

Frå og med 1. mai blir det endringar i rutetidene for kollektivtilbodet. Dette gjeld både buss, ferje og hurtigbåt. 

Les meir

Dialogseminar for utslippsfri sjøtransport mellom Geiranger-Hellesylt fredag 29. mars

På strekninga Geiranger-Hellesylt er det i dag ei kommersiell ferjerute i sommarhalvåret. Selskapet som driv ruta har konsesjon til 31. mars 2022, og vi startar no arbeidet med å sjå nærmare på kva rolle den sjøbaserte turismen skal ha vidare på Geirangerfjorden.

Les meir

Høyring – ny takst- og sonestruktur for kollektivtransport med buss

Møre og Romsdal fylkeskommune har invitert kommunar og andre interessentar til å komme med innspel på ny takst- og sonestruktur for buss i Møre og Romsdal.

Les meir

Frå 18. februar vil det vere endra køyremønster på Seivika ferjekai

På grunn av arbeid med liggekaia blir det nødvendig å endre køyremønsteret på Seivika ferjekai frå og med måndag 18. februar. Arbeidet vil vare i to veker.

Les meir

Har skrive kontrakt om forskjeringane på fylkesveg 63

Det var Lesja Bulldozerlag AS som hadde den lågaste prisen, og som no skal i gang med å fjerne lausmassar og lage forskjeringane til tunnelen mellom Indreeide og Korsmyra.

Les meir

Kontaktpersonar

Arild Fuglseth Arild Fuglseth
Samferdselssjef
71 28 02 67 /
Mob. 915 30 085
Send e-post
Magne Arild Vinje Magne Arild Vinje
ass. samferdselssjef
71 28 02 79 /
Mob. 913 78 582
Send e-post

Samferdselsavdelinga

Møre og Romsdal fylkeskommune er største vegeigar i fylket og har ansvar for å planlegge tiltak, utbygging, drift og vedlikehald av fylkesvegnettet. Fylkeskommunen har også ansvar for buss, hurtigbåt og ferje i fylket gjennom kollektivtilbodet FRAM.

Gjennom samferdselsarbeidet ønsker fylkeskommunen å bidra til å skape eit attraktivt fylke, med eit godt transportsystem, så vel for gåande og syklande som for kollektivreisande og bilistar.

Kollektivtilbodet

Reisekort

Handlingsplan samferdsel 2013-2022

Handlingsprogram for samferdsel 2018

Snarvegar