Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tilsette regional og næring

Her finn du oversikt over alle tilsette på Regional- og næringsavdelinga. Oversikta inneheld kontaktopplysningar og stikkord om arbeidsoppgåvene til den enkelte. Du kan gjere søk på stikkord og kontaktopplysningar.

Leiing
Bergljot Landstad
Bergljot Landstad
Regional- og næringssjef
71 28 02 13 900 89 213
By-og tettsstadutvikling
Ingvild Gjerdset
Ingvild Gjerdset
Arkitekt
71 28 03 44
Arbeidsoppgåver:
By- og tettstadutvikling
Stadanalyser
Arkitektur
Kommunale planar
Prosjektplanlegging
Saksbehandling
Kjersti Hasselø
Kjersti Hasselø
Rådgivar
71 28 03 48 911 98 760
Arbeidsoppgåver:
Prosjektleiar for byutvikling i Ålesund, Molde og Kristiansund i prosjektet " Byen som regional motor". Fokus på sentrum, kollektivbruk og forsking/ utdanning.
Eivind Vartdal Ryste
Eivind Vartdal Ryste
Ass. regional- og næringsjef
71 28 02 16 909 92 406
Arbeidsoppgåver:
Assisterande sjef for regional- og næringsavdelinga. Leiar for team by og tettstad og team næring og samfunn. Ansvarleg for tilskotsforvaltning, kommuneretta utviklingsarbeid og lokal næringsutvikling
Energiregion Møre
Bengt Endreseth
Bengt Endreseth
Leiar Energiregion Møre
71 28 03 43 958 78 883
Arbeidsoppgåver:
Kraftforsyning, fornybar energi og petroleum
Lina Vassdal
Lina Vassdal
Rådgivar Energi
71 28 03 42 934 57 221
Arbeidsoppgåver:
Utviklingsoppgaver innen:
Fornybar energi, Hydrogen, Petroleum og transport
EU-prosjekt innen energi
Entreprenørskap
Kristoffer Jenssen
Teamleiar
71 28 04 40 909 51 392
Arbeidsoppgåver:
Leiar for entreprenørskap, forsking og innovasjon
Lasse Kristiansen
Lasse Kristiansen
Rådgivar
71 28 03 17 971 00 507
May Britt Roald
May Britt Roald
Rådgivar
71 28 03 47 466 96 382
Malene Aaram Vike
Malene Aaram Vike
Prosjektleder
71 28 03 08 918 93 231
Arbeidsoppgåver:
Jobber med prosjektutvikling og prosjektledelse knytta til entreprenørskap og hoppid.no. Prosjektleder for: Interreg Europe OSS - One Stop Shop, Gründervegen - digitalisering og utvikling hoppid.no
Forskning, innovasjon og utvikling
Anna-Marie Hatlestad
Rådgivar
71 28 02 11 924 42 568
Øyvind Herse
Rådgivar
71 28 03 56 913 64 886
Kristoffer Singstad
Kristoffer Singstad
Prosjektutvikler
71 28 03 18 990 26 132
Arbeidsoppgåver:
Prosjekt- og næringsutvikling. Digital kompetanse og digital konkurransekraft
Øyvind Tveten
Øyvind Tveten
Rådgivar
71 28 03 57 922 12 429
Internasjonalt arbeid
Cecilia Lillthors
Cecilia Lillthors
Internasjonal rådgivar
71 28 03 14 450 62 401
Arbeidsoppgåver:
Rådgiving og veiledning innen internasjonalt samarbeid, EU søknader, prosjekt utvikling, utveksling, Interreg, EØS, Erasmus, Kreativt Europa, NORA, Horisont 2020, Aktiv ungdom, Nordplus etc.
Marin og naturressurs
Birgit Aarønæs
Birgit Aarønæs
Leiar marin og naturressurs og internasjonal koordinator
71 28 03 53 918 86 088
Arbeidsoppgåver:
Leiar fagteam marin og naturressurs og internasjonal koordinator. EU, EØS og Interreg. Nordsjøkommisjonen og CPMR. Vest-Norges Brusselkontor. Internasjonal gruppe Vestlandsrådet, Europapolitisk forum.
Pernille Eriksdatter Giske
Pernille Eriksdatter Giske
Rådgivar vassforvaltning
71 28 02 59 980 71 171
Arbeidsoppgåver:
Følge opp vassforskrifta mellom anna ved å rådgi kommunar, private og sektormyndigheiter innan vassforvaltning og koordinere tiltak i vassførekomstane på Sunnmøre.
Lisbeth Nervik
Rådgivar fiskeri og havbruk
71 28 02 15
Arbeidsoppgåver:
Saksbehandling fiskeri og havbruk
Arne Håkon Sandnes
Arne Håkon Sandnes
Prosjektleder Klima og miljø
71 28 03 50 408 72 123
Arbeidsoppgåver:
Klima, Energi, Miljø
Vassforvaltning
Marin kartlegging, Kystsoneplan
Arve Slettvåg
Arve Slettvåg
Rådgivar akvakultur
71 28 03 54 975 39 265
Håkon Slutaas
Håkon Slutaas
Rådgivar natur- og vassforvaltning
71 28 03 52 975 94 361
Arbeidsoppgåver:
Vassforvaltning
Viltforvaltning
Innlandsfiskforvaltning
Rebekka Varne
Rebekka Varne
Rådgivar akvakultur
71 28 03 51 918 59 402
Arbeidsoppgåver:
Klarering av lokaliteter til oppdrett etter akvakulturloven. Oppdrett og kommunale arealplaner i sjø. Næringsutvikling marine ressurser
Nærings- og samfunnsutvikling
Johannes Brekke
Johannes Brekke
Rådgivar
71 28 03 74 +4740239060
Arbeidsoppgåver:
Nærings- og samfunnsutvikling, by- og tettstadutvikling, prosjektleiar statlege arbeidsplassar til Møre og Romsdal
Lillian  Sæther
Lillian Sæther
Rådgivar
71 28 01 23 952 80 603
Arbeidsoppgåver:
Rådgivar reiseliv. Medlem i styringsgrupper/prosjektgrupper/styrer der fylkeskommunen yter prosjekttilskot og/eller driftstilskot. Samarb. Vestlandet gjennom NCE Tourism og Fjord Norge AS. Søknadsbeh.
Kim Tornes
Kim Tornes
Rådgivar
71 28 03 45
Arbeidsoppgåver:
Kommunale næringsfond, RDA-midlar, administrator for RF13.50, regnskap og økonomi i RN avdelinga
Staben
Angela Hagen
Angela Hagen
stabsleiar
71 28 02 17 975 49 215
Arbeidsoppgåver:
leiar for staben, informasjon, kommunikasjon, HR, HMS-koordinator
Anne Margrete Skarsbø
Konsulent
71 28 03 40 911 61 387
Arbeidsoppgåver:
Kurs, konferanser og fakturering.
Mariann Veiset
Mariann Veiset
Konsulent
71 28 03 39
Arbeidsoppgåver:
-Økonomi
-Regionalforvalting