Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Oppgåver for fylkeskommunen:

* Ivareta omsynet til bestandar av innlandsfisk i sin regionale areal- og transportplanlegging og i forvaltningsplanane for vassdrag (Vassdirektivet)
* Ivareta omsynet til lokale bestandar ved gjennomføring av vassdragstiltak og kultivering av innlandsfisk. Kultivering av innlandsfisk skal skje i tråd med fylkesmannens kultiveringsplanar og Direktoratet for naturforvaltning sine retningslinjer
* Samle inn og levere kvalitetssikra fiske- og biologidata til vassmiljøsystemet

Les meir

KS-konferanse i Brussel 26. – 27. mai

EU påverkar norsk næringsliv og norske kommuner kvar einaste dag. Difor inviterer KS Bedrift verksemder, kommunar og fylkeskommunar til ein ny, stor konferanse i Brussel rett over pinse.

Les meir

20,32 millionar kroner til kommunale- og regionale næringsfond

Nærings- og miljøutvalet vedtok tysdag denne veka, fordeling av 20,32 millionar kroner til kommunale- og regionale næringsfond i Møre og Romsdal.  Årets løyving er i overkant 3,3 millionar kroner meir enn i fjor.
Møre og Romsdal fylkeskommune fordeler kvart år midlar frå Kommunal- og regionaldepartementet til regional utvikling.

Les meir

Norsk Fjellfestival tildelt Reiselivsprisen 2010

Stiftinga Norsk Fjellfestival i Rauma er tildelt Reiselivsprisen 2010. Prisen vart delt ut på Reiselivskonferansen i Kristiansund i gårkveld.

Les meir

Seminar for aktivitetsbedrifter

Reiselivsprogrammet inviterer alle aktivitetsleverandører i fylket til miniseminar i Kristiansund.

Les meir

Reiselivskonferansen 2010

Reiselivskonferansen 2010

Møre og Romsdal Reiseliv arrangerer sin årlige Reiselivskonferanse 23. og 24. mars på nyåpnede Thon Hotel i Kristiansund

Les meir