Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Bli med på Møre og Romsdals mest innovative festival på Åndalsnes 13-15 november

Inspirerande tema, gode debattar og mange moglegheiter for å bygge nettverk skal lokke både gründerar, etablert næringsliv og offentleg tilsette frå heile fylket til Innovasjonsfestivalen som går av stabelen om ein knapp månad. 

Les meir

Bry deg om byen din!

By- og tettstadutvikling høyrest ut som noko som stort sett angår anonyme kommunebyråkratar, ikkje sant? Sanninga er at det angår oss alle. Kvar einaste dag. Måten byar, tettstader og bygder blir bygd opp og heng saman – eller ikkje heng saman – dannar rammer for all aktiviteten vår. Stadane dannar rett og slett rammer for liva våre! Gode rammer gir glade folk og gode liv. Skal vi kome dit, må vi engasjere oss og arbeide saman.

Les meir

Nasjonal BYLIVkonferanse - Korleis kombinere byliv, arbeidsliv og kvardagsliv i sentrum?

Nærare 200 deltakarar møtast i Ulsteinvik 17 .- 18. oktober for den nasjonale BYLIVkonferansen 2018. Eit hovudtema er korleis næringsliv og by- og tettstadutvikling heng saman. Ulsteinvik er ein av dei som har fått det til.

Les meir

Klyngene i Møre og Romsdal leverer godt

Etter fem år med Arena-status søker klyngene Blue Legasea og Norwegian Rooms om å bli tatt opp i det nasjonale klyngeprogrammet Norwegian Center of Expertise (NCE). Politikarane i regional- og næringsutvalet får no ein statusrapport.

Les meir

Foredrag frå Klimasamling i Molde 03.10.18.

Her finn du foredraga frå Klimasamling i Molde 03.10.18

Les meir

Søker magiske augeblink

Vi gir millionstøtte til prosjekt som byr på opplevingar utanom det vanlege.

Les meir

Mobiliserer i kampen mot marin forsøpling

Nordmøre og Romsdal friluftsråd går grundig til verks i kampen mot marin forsøpling. Førre veke inviterte dei fylkeskommunen, Midsund kommune og lokalt næringsliv til Midsund og til eit «djupdykk i strandsøppel».

Les meir

Korleis får vi rett kompetanse til helse- og omsorgssektoren i Møre og Romsdal?

Samla krefter står bak konferanse om framtidas kompetansebehov den 5. oktober.

Les meir

Kunngjering: auksjon av produksjonskapasitet til akvakultur av matfisk i sjø av laks, aure og regnbogeaure i 2018

Fiskeridirektoratet lyser ut for sal 414 tonn produksjonskapasitet til akvakultur av matfisk i sjø av laks, aure og regnbogeaure. 

Les meir

Fylkeskommunen foreslår 22,3 mill. kroner til breibandstøtte

Folk i kommunane Smøla, Rindal, Ålesund, Stranda, Ørsta og Volda kan glede seg til betre breibandtilbod, dersom forslaget til administrasjonen går gjennom.

Les meir