Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Vil ha hovudkontor for ferje-Noreg

-Eit nasjonalt ferjekontor må bli lagt til Møre og Romsdal, seier fylkesordførar Jon Aasen.

Les meir

Vil at fleire innvandrarar startar eigen bedrift

hoppid.no arrangerer kurs for innvandrarar som ønsker å starte bedrift i samarbeid med Flyktningtjenesten i Molde kommune og Skatt Midt-Norge.

Les meir

Oppsummering frå dei første møta i Kompetansealliansen Møre og Romsdal

12 juni 2019 gjekk første møte i Kompetansealliansen Møre og Romsdal av stabelen. 13. juni var det eigen dag for kommunal sektor. Her finn du presentasjonar og oppsummering av funn.

Les meir

Elvestuen orientert om innovasjonsprosjekt i Sunndal

Under sitt besøk på Sunndalsøra torsdag 27. juni fekk miljøvernminister Ola Elvestuen og partikollega Pål Farstad presentert resultat frå to innovasjonsprosjekt som har fått fødselshjelp frå fylkeskommunen.

Les meir

Meir støtte til Stad skipstunnel

Fylkespolitikarane i Møre og Romsdal bruker ytterlegare 150 000 kroner på å få realisert Stad skipstunnel. Sogn og Fjordane og Hordaland fylkeskommune har gått inn med same beløp.

Les meir

Vil styrke forskingssamarbeid på landbruk og marin

Fylkespolitikarane gir inntil 5 mill. kroner til forskingsmiljø for tettare samarbeid mellom landbruk (grøn sektor) og marin (blå sektor) i Møre og Romsdal.

Les meir

Nye støtteordningar til unge kokkar og servitørar

Møre og Romsdal fylkeskommune lyser ut to nye støtteordningar for elevar og fagarbeidarar som ønskjer å satse på kokk- og servitøryrket.

Les meir

Har du innspel til framtidas kompetansebehov i Møre og Romsdal?

Fylkeskommunen ønskjer å avstemme utdanningstilbodet opp mot behova i arbeidslivet. Har du tankar om dette, ønskjer vi å høyre frå deg.

Les meir

Høyr oss! Ungdom frå Møre og Romsdal møtte statssekretær

Måndag denne veka møtte 12 ungdommar frå Møre og Romsdal og fire andre fylke Stortingsrepresentantar for å snakke om kva dei er opptatt av, og korleis ungdommane sjølve kan vere med å påverke saker dei meiner er viktige.

Les meir

Reiseliv: Korleis utvikle lønnsame opplevingar?

I Møre og Romsdal er fire nye reiselivsprodukt eller opplevingspakkar under utvikling. Til sommaren vil dei første produkta vere klare for marknaden.

Les meir