Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Næringsutvikling

Næringsutvikling

Vi arbeider for at Møre og Romsdal skal ha eit internasjonalt konkurransedyktig næringsliv. Vi skal ha eit fleksibelt utdanningssystem som møter utfordringane i arbeidslivet og fører til verdiskaping, nytenking og inkludering. 

Vi kan tilby:

  • Informasjon og fagleg rådgiving innafor næringsområda fiskeri og havbruk, energi, reiseliv og landbruk
  • Økonomisk støtte til næringsklyngene i regionen samt ei rekkje prosjekt innafor regional utvikling 
  • Rådgiving/sparring-partnar i tidleg fase dersom du har ein idé til eit utviklingsprosjekt som vil komme næringsmiljø eller bransjar til gode
  • Rådgiving til planlegging, organisering, innhald og framdrift av utviklingsprosjekt
  • Rettleiing til å komme i gang med forskings- eller innovasjonsprosjekt
  • Rettleiing til nasjonale eller internasjonale støtteordningar
  • Rettleiing til å komme i gang med EU-prosjekt og finne EU-midlar
  • Fagmøte, seminar, kurs og konferansar

Har du ein idé til eit prosjekt eller tiltak? Ta kontakt med ein av våre rådgivarar.

Er du gründer eller bedrifter?

Gründerar og enkeltbedrifter kan ta kontakt med:

  • etablerartenesta hoppid.no for alt du treng å vite i samband med etablering av bedrift. 
  • Innovasjon Norge for kommersialisering og internasjonalisering. Innovasjon Norge mottek årleg overføringar frå fylkeskommunen som skal gå til direkte bedriftsretta støtte. 

Kontaktpersonar

Bergljot Landstad Bergljot Landstad
Regional- og næringssjef
71 28 02 13 /
Mob. 900 89 213
Send e-post
Eivind Vartdal Ryste Eivind Vartdal Ryste
Ass. regional- og næringsjef
71 28 02 16 /
Mob. 909 92 406
Send e-post