Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Energiregion Møre

Energiregion Møre er Møre og Romsdal fylkeskommune si heilskaplege satsing på energiressursane i fylket.

Hovudoppgåvene er: 

  • Sikre forsyning av elektrisk energi gjennom auka lokal produksjon og betre infrastruktur
  • Auka verdiskaping frå fornybare energikjelder
  • Videreutvikle petroleumsverksemda i Møre og Romsdal og auka verdiskaping innan petroleumssektoren

Korleis arbeider vi?

Våre innsatsfaktorar er rolla som samfunnsplanleggar, våre økonomiske virkemidlar og våre arenaar for politiske innspel.

Vi har oppretta og gir støtte til drifta av tre nasjonale senter for fornybar energi (vindkraft, vasskraft og sol- og bioenergi). Sentra driv med formidling og kompetanseutvikling innafor sine fagområde. Til høgre på sida finn du lenke til fornybarsentra. 

Vi set i gang ei rekke utviklingsprosjekt på nye område som til dømes utnytting av spillvarme, bruk og produksjon av hydrogen. Til høgre finn du meir informasjon om nokre av desse prosjekta. 

Vi har etablert samarbeid og nettverk med kommunar, andre fylkeskommunar, næringsliv og sentrale styresmakter og internasjonale fora. 

Økonomiske verkemiddel

Aktuelle støtteordningar for å auke verdiskapinga frå petroleumsressursane

Kontaktpersonar

Bengt Endreseth Bengt Endreseth
Leiar Energiregion Møre
71 28 03 43 /
Mob. 958 78 883
Send e-post

Spilvarmeprosjektet på Nyhamna

Klikk på lenkene i dokumentet for å sjå utgreiinga.