Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Regional- og næringsutvikling

Regional- og næringsutvikling

Oppgåver for fylkeskommunen:

* Ivareta omsynet til bestandar av innlandsfisk i sin regionale areal- og transportplanlegging og i forvaltningsplanane for vassdrag (Vassdirektivet)
* Ivareta omsynet til lokale bestandar ved gjennomføring av vassdragstiltak og kultivering av innlandsfisk. Kultivering av innlandsfisk skal skje i tråd med fylkesmannens kultiveringsplanar og Direktoratet for naturforvaltning sine retningslinjer
* Samle inn og levere kvalitetssikra fiske- og biologidata til vassmiljøsystemet

Les meir

KS-konferanse i Brussel 26. – 27. mai

EU påverkar norsk næringsliv og norske kommuner kvar einaste dag. Difor inviterer KS Bedrift verksemder, kommunar og fylkeskommunar til ein ny, stor konferanse i Brussel rett over pinse.

Les meir

20,32 millionar kroner til kommunale- og regionale næringsfond

Nærings- og miljøutvalet vedtok tysdag denne veka, fordeling av 20,32 millionar kroner til kommunale- og regionale næringsfond i Møre og Romsdal.  Årets løyving er i overkant 3,3 millionar kroner meir enn i fjor.
Møre og Romsdal fylkeskommune fordeler kvart år midlar frå Kommunal- og regionaldepartementet til regional utvikling.

Les meir

Norsk Fjellfestival tildelt Reiselivsprisen 2010

Stiftinga Norsk Fjellfestival i Rauma er tildelt Reiselivsprisen 2010. Prisen vart delt ut på Reiselivskonferansen i Kristiansund i gårkveld.

Les meir

Seminar for aktivitetsbedrifter

Reiselivsprogrammet inviterer alle aktivitetsleverandører i fylket til miniseminar i Kristiansund.

Les meir

Reiselivskonferansen 2010

Reiselivskonferansen 2010

Møre og Romsdal Reiseliv arrangerer sin årlige Reiselivskonferanse 23. og 24. mars på nyåpnede Thon Hotel i Kristiansund

Les meir

Kontaktpersonar

Bergljot Landstad Bergljot Landstad
Regional- og næringssjef
71 28 02 13 /
Mob. 900 89 213
Send e-post
Eivind Vartdal Ryste Eivind Vartdal Ryste
Ass. regional- og næringsjef
71 28 02 16 /
Mob. 909 92 406
Send e-post

Om regional- og næringsavdelinga

Vi arbeider for at Møre og Romsdal skal ha vekstkraftige lokalsamfunn med urbane kvalitetar, og eit internasjonalt konkurransedyktig næringsliv. Det gjer vi ved å legge til rette for nyetableringar og innovasjon i næringslivet. Vi arbeider for gode rammevilkår og støttar kommunane sitt arbeid med nærings- og samfunnsutvikling. Vi styrker innovasjonsmiljøa og fremmer internasjonalt samarbeid. Regional- og næringsavdelinga forvaltar omlag 150 mill. kroner årleg. Av den totale ramma vert det sett av midlar til kommunale næringsfond. Fylkeskommunen nyttar Innovasjon Norge til å forvalte midlar til bedriftsretta satsingar.

Søknad og rapportering regionale utviklingsmidlar

Differensiert arbeidsgivaravgift og distriktspolitisk virkeområde 2014

FoI-strategi for Møre og Romsdal

FoI-strategi for kommunal sektor