Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Regional- og næringsutvikling

Regional- og næringsutvikling

Kven fortener Fylkesprisen Årets Bedrift 2018?

Kjenner du ei bedrift, lita eller stor, som fortener utmerkinga Årets bedrift? Send inn forslaget ditt innan 28. februar 2019.

Les meir

Kombinasjonen mat, kultur og natur skal lokke fleire turistar til fylket

Fire mat-kultur-natur prosjekt får til saman 3 mill. kroner for å utvikle nye totalopplevingar som er attraktive for tilreisande og lønsame for aktørane.

Les meir

Sunnmøre får traineeordning

Fylkeskommunen løyver Næringsforeininga Ålesundsregionen eit tilskot på inntil 1,22 mill. kroner frå dei regionale utviklingsmidlane til utvikling av «Trainee på Sunnmøre»

Les meir

Gjer atomvåpen verda tryggare eller farlegare?

I november får biblioteka i Kristiansund, Molde og Ålesund besøk av Olav Njølstad, direktør for Det Norske Nobelinstitutt. Han vil ta for seg dei viktigaste argumenta for og imot atomvåpennedrusting.

Les meir

Miljøprisen 2018 går til Sødahlhuset AS på Åndalsnes

Fylkeskommunen v/ regional- og næringsutvalet vart i dag einige om at miljøprisen i år skal gå til Sødahlhuset AS. Sødahlhuset er ein kafé i sentrum av Åndalsnes med kortreist og berekraftig mat på menyen. 

Les meir

Blue Legasea til topps i nasjonalt klyngeprogram

Den marine klynga Blue Legasea blir Norwegian Center of Expertise. Møre og Romsdal fylkeskommune gratulerer. 

Les meir

Fylkeskommunen støttar nytt metodeverk for berekraftige forretningsmodellar

Bedrifter som er på jakt etter nye måtar å gjere berekraft til eit konkurransefortrinn etterlyser meir kunnskap. ProtoMore Kunnskapspark har tatt utfordringa og skal utvikle nytt metodeverk.

Les meir

Studentar på taretur til Trondheim

Seks studentar og ein lærar frå prosessteknikk-linja på Fagskolen i Kristiansund har vore på ein to-dagars tur til teknologimiljøet i Trondheim for å lære om dyrking og forsking på tare.

Les meir

Fylkeskommunen løyver vel 2 mill. kroner til miljøgate i Hareid

Hareid kommune har søkt støtte til opparbeiding av miljøgate i Kjøpmannsgata i Hareid sentrum. Fylkeskommunen løyver 2 056 533 kroner til prosjektet, som har ei kostnadsramme på 7,7 mill. kroner.

Les meir

1,2 millionar har overnatta i Møre og Romsdal mellom januar og august 2018

Hittil har 2018 vore eit godt år for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal. Veksten er på 3,5 prosent samanlikna med same periode i fjor.

Les meir

Kontaktpersonar

Bergljot Landstad Bergljot Landstad
Regional- og næringssjef
71 28 02 13 /
Mob. 900 89 213
Send e-post
Eivind Vartdal Ryste Eivind Vartdal Ryste
Ass. regional- og næringsjef
71 28 02 16 /
Mob. 909 92 406
Send e-post

Om regional- og næringsavdelinga

Vi arbeider for at Møre og Romsdal skal ha vekstkraftige lokalsamfunn med urbane kvalitetar, og eit internasjonalt konkurransedyktig næringsliv. Det gjer vi ved å legge til rette for nyetableringar og innovasjon i næringslivet. Vi arbeider for gode rammevilkår og støttar kommunane sitt arbeid med nærings- og samfunnsutvikling. Vi styrker innovasjonsmiljøa og fremmer internasjonalt samarbeid. Regional- og næringsavdelinga forvaltar omlag 150 mill. kroner årleg. Av den totale ramma vert det sett av midlar til kommunale næringsfond. Fylkeskommunen nyttar Innovasjon Norge til å forvalte midlar til bedriftsretta satsingar.

Søknad og rapportering regionale utviklingsmidlar

Differensiert arbeidsgivaravgift og distriktspolitisk virkeområde 2014

FoI-strategi for Møre og Romsdal

FoI-strategi for kommunal sektor