Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tilsette plan og analyse

Plan og analyseavdelinga
Mari Anne Bjørkmann
Mari Anne Bjørkmann
Rådgivar
71 28 02 40
Trygve Grydeland
Trygve Grydeland
Rådgivar
98 61 10 02 986 11 002
Gry Halvorsen
Gry Halvorsen
Rådgivar
71 28 02 65 404 68 389
Ole Helge Haugen
Ole Helge Haugen
Fylkesplansjef
71 28 02 44 996 28 055
Torbjørn Digernes Jakobsen
Torbjørn Digernes Jakobsen
Rådgivar
71 28 02 37 406 49 388
Johnny Loen
Johnny Loen
Plansamordnar
71 28 02 43 +4741631775
Arbeidsoppgåver:
Samordning av fråsegner til kommuneplanar og reguleringsplanar på høyring - dispensasjon frå plan
Rettleiing i plan- og bygningslova (pbl) og konsekvensutgreiingar (KU-forskrifta)
Regionalt planforum
Roland Mauseth
Roland Mauseth
Prosjektleiar
91 72 14 01 917 21 401
Sigrunn Myklebust
Sigrunn Myklebust
Rådgiver
71 28 02 42 950 65 644
Arbeidsoppgåver:
Statistikk og analyser
Ingunn Bekken Sjåholm
Ingunn Bekken Sjåholm
Ass.fylkesplansjef
71 28 02 46 907 46 923
Anders Smith-Øvland
Overarkitekt
71 28 02 41
Arbeidsoppgåver:
Plansamordning
Plansaksbehandling
Planrettleiing
Plan- og bygningslova
Kommunal planlegging
Kommuneplan
Reguleringsplan
DispensasjonEven Tranmæl
Even Tranmæl
Rådgivar
71 28 01 34 476 44 445
Synnøve Valle
Synnøve Valle
Rådgivar
71 28 02 39 911 83 866
Arbeidsoppgåver:
Plansamordning
Høyringssaker
Planrettleiing
Kommunal planlegging
Regionalt planforum
Regionale plannettverk
Oddny Wiggen
Rådgivar
71 28 02 38 906 64 446