Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Regionreform

Regionreform

Arbeidet med regionreforma vedkjem fleire enn fylkeskommunen, på denne nettsida vil vi legge ut relevant informasjon om reforma.

Vegen så langt:

Brev 21.10.16 - Regionreforma innspel til fylkestinget

Møre og Romsdal fylkeskommune

Maktpolitiske konsekvensar av nye alternative regionar - virkninger for Møre og Romsdal, forslag til løsning

v/Nordlandsforskning 

Kunnskapsgrunnlag i samband med regionreforma

v/Plan- og analyseavdelinga

Regionvis fordeling av utviklingsmidlar og investeringar

orienteringssak Fylkestinget (T-70/16) Oppdatert med grusvegpakke frå 2003, investeringar på fylkesveg 2003-2009 og fylkeskommunale eigarskap og garantiar. 

Utgreiing om fylkesmannsembeta sin framtidige regionstruktur

Sak i fylkesutvalet 20. september 2016 (U-110/16)

 
Stortingsmelding 22 (2015-2016)
Nye folkevalgte regionar - rolle, struktur og oppgaver

Kontaktpersonar

Ole Helge Haugen Ole Helge Haugen
Fylkesplansjef
71 28 02 44 /
Mob. 996 28 055
Send e-post
Ingunn Bekken Sjåholm Ingunn Bekken Sjåholm
Ass.fylkesplansjef
71 28 02 46 /
Mob. 907 46 923
Send e-post

Bakgrunn / Prosess

Politisk behandling

Fylkestinget 12.12.2016
T-85/16

Fylkesutvalet 22.11.2016
U-129/16

Fylkesutval / Fylkesting 17.10.2016
T-70/16 

Fylkesutvalet 23.05.2016
U-58/16

Send innspel

Send elektronisk innspel her:

eller på epost til:
 post@mrfylke.no

Uttaler kan og sendast pr. post til:

Møre og Romsdal Fylkeskommune
Fylkeshuset
6404 Molde

Høyringsuttalar