Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Om prosjektet

Om prosjektet

Campus Kristiansund er eit samarbeid mellom Høgskolen i Molde, Kristiansund og Nordmøre Næringsforum, Kristiansund kommune og Møre og Romsdal Fylkeskommune. Desse aktørane eig Høgskolesenteret i Kristiansund, som vil bli erstatta av CKSU. 

Fylkeskommunen har prosjektansvaret, og har engasjert Roland Mauseth som prosjektleiar (plassert i Plan- og analyseavdelinga). 
Idéen om Campus Kristiansund  vart lansert på Nordmørskonferansen i januar 2017.

Prosjektet er organisert med ei styringsgruppe og ei prosjektgruppe: 

  • Styringsgruppa har representantar frå de fire eigarane og andre aktørar i politikk, næringsliv og forsking i Møre og Romsdal. 
  • Prosjektgruppa si viktigste oppgåve er koordinering mellom alle aktørane i prosjektet. Den daglege prosjektdrifta vert utført av prosjektleiar og andre ressursar frå Plan- og analyseavdelinga.

Klikk her for å sjå prosjektplan 

Dokument:

Møtedato: Styringsgruppe
 26. 04.2017  Sakliste  Protokoll
 27.06.2017  Sakliste  Protokoll
 04.10.2017  Sakliste  Protokoll
 29.11.2017  Sakliste  Protokoll
 09.01.2018  Sakliste  Protokoll
 06.03.2018  Sakliste  Protokoll
 28.05.2018  Sakliste  Protokoll
 12.11.2018  Sakliste  Protokoll
 09.01.2019  Sakliste  Protokoll
     

Kontaktpersonar

Roland Mauseth Roland Mauseth
Prosjektleiar
91 72 14 01 /
Mob. 917 21 401
Send e-post