Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kontaktpersonar

Roland Mauseth Roland Mauseth
Prosjektleiar
91 72 14 01 /
Mob. 917 21 401
Send e-post

Campus Kristiansund - marint FoU-verkstad

Marin næring vil være en viktig del av Campus Kristiansund. 6. juni inviterte Møreforskning Ålesund og Møre og Romsdal fylkeskommune marine bedrifter til å drøfte moglegheiter på Nordmøre. Målet er å lære av og inspirere kvarandre og identifisere konkrete og framtidsretta forskings– og utviklingsprosjekter.

Nordmøre har stor breidde i den marine næringa. Eit stort spenn av bedrifter langs heile verdikjeda er kjent for å vere idérike og løsningsorienterte. Medan enkelte bedrifter har brei erfaring med forsking og FoU-samarbeid, er dette meir nytt for andre.

Spørsmåla er: Korleis kan forsking bidra til å løyse problemstillingar næringa står overfor, eller ta gode idear vidare? Kan bedriftene lære av kvarandre? Er det potensiale for auka samarbeid både mellom bedriftene og med forskingsinstitusjonane? Krav og forventningar til slike samarbeid, og kva er nytteverdien? 

 

Innlegg på konferansen: 

Virkemiddelapparatets tilbod til næringslivet
v/Arthur Almestad, regionsansvarleg Forskingsrådet M&R

FoU-mobilisering i praksis
v/Agnes C. Gundersen, Direktør Møreforsking AS

Stranda Prolog
v/Klaus Hoset

Campus Kristiansund
v/ prosjektleiar Roland Mauseth

Forsking og utvikling i grunderbedrift
v/Skjerneset fisk AS, Rognkjeksegg leverandør

 

Møteleder: Agnes Gundersen, Møreforsking

Invitasjon FoU-verkstad Campus Kristiansund