Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Prosjekt Campus Kristiansund

Prosjekt Campus Kristiansund

Campus Kristiansund (CKSU) skal bli ein felles arena for høgare utdanning, forsking og innovasjon på Nordmøre. CKSU skal stå ferdig i 2022 i sentrum av Kristiansund, med midlertidig etablering frå 2020.

CKSU vil innehalde høgskoletilbod, fagskole, vekstmiljø for næringslivet og forskingsmiljø. Les meir om idéen bak prosjektet her.


Vi er Campus Kristiansund!

Campuskonferansen 2019 viste at ein er komen mange steg nærare realisering av Campus Kristiansund i 2022. No byrjar arbeidet med å forme det første byggetrinnet.

Les meir

Campuskonferansen 2019: No skjer det!

I haust blir første byggetrinn av Campus Kristiansund teikna. Reguleringsarbeidet er godt i gang, og om halvanna år skal spaden i jorda. Årets Campuskonferanse gir siste nytt om både byggeplanar og om campusmiljøet som veks fram.

Les meir

Campus Kristiansund og næringslivet

Korleis kan Campus Kristiansund bli til nytte for næringslivet? Og kva kan næringslivet sjølv bidra med for å skape dei kompetansemiljøa som regionen ønskjer seg?

Les meir

–Slik skal vi skape innhaldet i Campus

Kva skal Campus Kristiansund bli best på i Noreg, kva for faglege moglegheiter har vi? Dette var tema på Campuskonferansen 2018, som samla over 100 deltakarar som fekk høyre statusen for eit av dei viktigaste samfunnsprosjekta på Nordmøre.

Les meir

Gå ikkje glipp av Campuskonferansen 2018

27. juni er det Campuskonferansen  i Kristiansund – der får du siste status på eit av Nordmøres viktigast samfunnsprosjekt.

Les meir

Campus Kristiansund - marint FoU-verkstad

Marin næring vil være en viktig del av Campus Kristiansund. 6. juni inviterte Møreforskning Ålesund og Møre og Romsdal fylkeskommune marine bedrifter til å drøfte moglegheiter på Nordmøre. Målet er å lære av og inspirere kvarandre og identifisere konkrete og framtidsretta forskings– og utviklingsprosjekter.

Les meir

Felles løft for å gjere Kristiansund til ein studentby

15. april er søknadsfrist for samordna opptak til høgare utdanning. Stortinget har løyvd studieplassar øyremerka Kristiansund, høgskole og fagskole har utvikla nye tilbod, og no kjem det an på kor mange som søkjer tilboda i byen. 

Les meir

Fleire prosjektmidlar til Campus Kristiansund

I økonomiplana for 2018-2021 løyver Fylkestinget i Møre og Romsdal to million kroner i året til Prosjekt Campus Kristiansund for 2018 og 2019 – ei auke på ein million. I tillegg støttar Høgskolesenteret fleire konkrete tiltak på til saman 1,4 million kroner.

Les meir

Fylkespolitikarane støttar forsking på velferdstenester

Løyver 1 mill. kr til Helseinnovasjonssenteret på Nordmøre.

Les meir

Ytterlegare 30 studieplassar til Kristiansund

- Det er svært gledeleg at det no kjem studieplassar til ingeniørutdanning i Kristiansund. Dette er eit viktig tilbod, og mange aktørar har arbeidd for å sikre finansiering av det, seier Roland Mauseth, prosjektleiar for Campus Kristiansund. 

Les meir

Kontaktpersonar

Ole Helge Haugen Ole Helge Haugen
Fylkesplansjef
71 28 02 44 /
Mob. 996 28 055
Send e-post
Roland Mauseth Roland Mauseth
Prosjektleiar
91 72 14 01 /
Mob. 917 21 401
Send e-post
Oddny Wiggen
Rådgivar
71 28 02 38 /
Mob. 906 64 446
Send e-post

Abonnere på nyheiter

Ønsker du å abonnere på nyheiter frå prosjekt Campus Kristiansund?

Skriv deg på lista her: