Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal 2025

Møre og Romsdal 2025

Prosjektet Møre og Romsdal 2025 skal sørge for betre samordning, samarbeid og heilskapleg tenking i offentleg sektor i åra framover. Prosjektet skal bidra til å utvikle samarbeid og regionale fellessatsingar som styrker Møre og Romsdal.

Vi lurer derfor på korleis du meiner offentleg sektor (regional stat, fylkeskommune og kommunar) kan arbeide betre saman for deg, innbyggarane og for regionen Møre og Romsdal?

.


Inviterer til fagdag om barn og unge i låginntekts familiar

Levekårsnettverket for Møre og Romsdal vart etablert i januar 2019 av Fylkesmannen i Møre og Romsdal, i regi av prosjektet Møre og Romsdal 2025. 

Les meir

Nullvisjon for utanforskap

NAV Møre og Romsdal har tatt initiativ til ei felles satsing for å motverke utanforskap blant barn og unge innanfor ramma av prosjektet Møre og Romsdal 2025. 

Les meir

Levekårsnettverk i Møre og Romsdal

Levekårsnettverket for Møre og Romsdal vart etablert i januar 2019 i regi av prosjektet Møre og Romsdal 2025. Målet er å skape eit forum der aktørane kan samarbeide om oppdragsløysingane for å kunne gi relevant og koordinerte tenester til kommunane på velferdsområdet.

Les meir

Presentasjonar frå Nyttårskonferansen 2019

Nyttårskonferansen ein ny møteplass der leiarar i offentleg sektor med ansvar for Møre og Romsdal samlast for å drøfte moglegheiter og utfordringar for fylket.

Les meir

Nyttårskonferansen 2019

Møre og Romsdal fylkeskommune, NAV, KS og Fylkesmannen i Møre og Romsdal inviterer til Nyttårskonferansen 2019. 

Les meir

Kontaktpersonar

Ole Helge Haugen Ole Helge Haugen
Fylkesplansjef
71 28 02 44 /
Mob. 996 28 055
Send e-post
Oddny Wiggen
Rådgivar
71 28 02 38 /
Mob. 906 64 446
Send e-post
Mari Anne Bjørkmann Mari Anne Bjørkmann
Rådgivar
71 28 02 40
Send e-post