Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Kultur > Økonomisk støtte og stipend

Økonomisk støtte og stipend

Kulturtilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune skal medverke til å stimulere frivillig engasjement, mangfald og kvalitet i kulturlivet og folkehelsearbeidet i fylket.

Under "Økonomisk støtte" i venstremargen finn du ei liste over tilskotsordningane som blir forvalta av kulturavdelinga.

Fordelt under dei ulike hovudområda finn du alle tilskotsordningane. Trykk på overskrifta for den enkelte ordninga for meir informasjon.

Retningslinjer finn du under informasjon om kvar enkelt tilskotsordning.

Kontaktpersonar

Hilde Hernes Hovland Hilde Hernes Hovland
Kontorsjef
71 28 03 01 /
Mob. 932 32 914
Send e-post