Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Kultur > Nyheiter > Workshops om kreative næringar

Kontaktpersonar

Carina Stokke
Rådgivar
71 28 02 92 / Mob. 482 62 671
Send e-post
Angela Hagen Angela Hagen
stabsleiar
71 28 02 17 /
Mob. 975 49 215
Send e-post

Workshops om kreative næringar

Møre og Romsdal fylkeskommune og Innovasjon Norge inviterer til workshops om kreative næringar i Møre og Romsdal.

Vi vil invitere deg som driv med eller er interessert i:

annonse og reklame, film, video, foto, kunsthandverk, bøker, aviser, blader, arkitektur, musikk, design, fjernsyn og radio, kulturarv, teater, dans, tekst, arkitektur, animasjon, kommunikasjon til:

WORKSHOP I ÅLESUND,MOLDE ELLER KRISTIANSUND

Vi spør: Kva kan vi (det offentlege) gjere for at du som driv innafor dei kreative faga skal ta steget ut og etablere eiga verksemd, eller utvikle verksemda di vidare? Kva er utfordringane for slik type næring?
Kva meiner dei næringsdrivande sjølv, kommunar, næringsfora, kulturaktørar og andre interesserte?
Korleis kan vi i lag få til eit løft for kulturnæringa
(creative industries) i Møre og Romsdal? Dine innspel kan vere med på å forme innhaldet i ei større felles satsing for denne næringa.

Program:

Påmeldingsfrist er 3.april 2013.

For påmelding til workshop i Ålesund 8.april 2013 , trykk her:

https://mrfylke.no/Kalender/%28event%29/679446

For påmelding til workshop i Molde 11.april 2013 , trykk her:

https://mrfylke.no/Kalender/%28event%29/679448

For påmelding til workshop i Kristiansund 12.april 2013 , trykk her:

https://mrfylke.no/Kalender/%28event%29/679452