Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Kultur > Nyheiter > Vestnes og Storfjord er årets UKM-kommuner

Vestnes og Storfjord er årets UKM-kommuner

Pressemelding frå UKM: Etter nominasjon fra fylkeskommunene ble prisen “årets UKM-kommune” utdelt under årets UKM-festival i Trondheim. Prisen skal gå til kommuner som har hatt en særlig satsing på UKM. Årets vinnere ble Vestnes (Møre og Romsdal) og Storfjord (Troms).

Vinnerne kan smykke seg med tittelen “Årets UKM-kommune 2012”, samt motta 10.000,- kroner hver fra UKM-Norge.
Hensikten med prisen er å motivere landets kommuner til økt satsing på barne- og ungdomskultur.

Storfjord UKM
I 2012 har Storfjord UKM hatt stor deltakelse og mønstret 159 deltakere, den største mønstringen i Troms dette året og et oppsiktsvekkende resultatet i forhold til befolkningsgrunnlaget (en andel på ca 8,5%). Det vektlegges også positivt at Storfjord UKM har involvert ungdom i arrangementet og gode tilbud både teknisk og for deltakere. Storfjord kommune har også integrert UKM som en del av den lokale fagplanen, og UKM inngår som et av kulturskolens hovedarrangementer i skoleåret.

Vestnes UKM
Vestnes UKM har i 2012 hatt en deltakerøkning på 49%, og det er imponerende at kommunen med 7000 innbyggere hadde hele 120 deltakere fordelt på 33 innslag. Vestnes har også vært en av de tidligste UKM-kommunene med satsning på unge arrangører, og vært særlig flinke på ungdomsintegrering over mange år. UKM Vestnes eies av kulturskolen i kommunen, og har blant annet opprettet et samarbeid med ungdomskolene i kommunen på niende trinn. Foreldrene på dette trinnet stiller som frivillige under avvikling lokalmønstring, og alle inntekter går tilbake til skoletur for niendeklassingene.

Kriterier for nominasjon:
– Årets UKM-kommune skal ha utmerket seg i eget fylke gjennom en særlig satsing på UKM i 2012.
– Kommunen skal kjennetegnes av kvalitet på UKM-mønstringen og et målbevisst arbeid for å forankre UKM, stimulere og synliggjøre ungdomskulturen.
– Positive momenter er bruk av ungdom i planlegging, gjennomføring, markedsføring og dokumentasjon av mønstringen, nettbasert kommunikasjon, sjangerbredde, samt helhetstenkning kjennetegnet av et godt samarbeid med kulturskole, skole, DKS og lokale kulturaktører.

For mer info:
Herman Ekle Lund
Pressekoordinator UKM-festivalen 2012
909 27 653 / lund@t-kn.no