Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Kultur > Nyheiter > På sporet av Giskeættas residens - forprosjekt om georadarundersøkelse på Giske

På sporet av Giskeættas residens - forprosjekt om georadarundersøkelse på Giske

I 1992-1994 ble det funnet og undersøkt en ruin lensgt sør på øya. Ruinen er sannsynligvis fra middelalderen og har trolig sameksistert med Giske kirke, som var Giskeættas private kirke. En mulig tolkning er at dette er restene etter residensanlegget. I oktober 2012 ble Norsk Institutt for Kulturminneforskning kontaktet av Riksantikvaren om å utarbeide et forprosjekt og en prosjektbeskrivelse for en tenkt georadarundersøkelse.

Rapporten tar for seg eldre kilder, tidligere undersøkelser, aktuelle undersøkelsesområder med relaterte problemstillinger, samt ulike alternativer for gjennomføring.