Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Kultur > Nyheiter > Nettverksseminar - Lokale kulturminne og kulturmiljø

Nettverksseminar - Lokale kulturminne og kulturmiljø

Bjørke, Ørsta

I samband med kulturminneplanarbeidet i kommunane, vil Møre og Romsdal fylkeskommune invitere til eit nettverksseminar den 24.mai i Molde, kl. 09.30.

Tema for dette første møtet er verdivurdering, og kva slags kriterier og metodar som kan leggjast til grunn. Seminaret er i første rekkje retta mot kommunane, men også museer, lag, konsulentar og andre er velkomne til å delta. Vi håpar såleis at seminaret vil vere eit viktig bidrag til å knyte fruktbare band og til å styrke kompetansen i kommunane.

Seminaret er fullteikna.