Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Kultur > Nyheiter > Møte i Kultur- og folkehelseutvalet – onsdag 06. mars

Kontaktpersonar

Kristin Marie Sørheim Kristin Marie Sørheim
(Sp) leiar av Samferdselsutvalet
95 28 60 60
Send e-post

Møte i Kultur- og folkehelseutvalet – onsdag 06. mars

Det er møte i Kultur- og folkehelseutvalet onsdag 06.mars. Møtet startar kl. 10.30 med ei omvising i kulturbygget Plassen i Molde, og ei orientering om den “nye verden” for samarbeid og utvikling for Teatret Vårt, Molde International Jazzfestival, Bjørnsonfestivalen, Kunstnersenteret for Møre og Romsdal og Molde bibliotek.

Etter lunsj vert det ei orientering om det planlagde nybygget ved Romsdalsmuseet, og kl. 14.00 vil ein starte behandling av saker etter saklista.

Saker til behandling:
KF-10/13 Orientering om drifta i tannhelsesektoren
KF-11/13 Statstilskot for 2013 frå post 1429.72.2 (freda bygg og anlegg), post 1429.72.4 (kystkultur) og 1429.72.9 (verdsarvanlegg), Møre og Romsdal. Delegering av mynde til fordeling innanfor tilskotsramma.
KF-12/13 Molde International Jazz Festival - oppnemning av ny styreleiar
KF-13/13 Spelemidlar til anlegg for idrett og friluftsliv 2013 - generelle prioriteringar
KF-14/13 Kunstproduksjonssenteret Seanse, presentasjon av
evalueringsrapporten “Infrastruktur for kvalitet?” og framlegg
om løyving til drift i 2013
RS-12/13 Detaljbudsjett for kultur- og folkehelseutvalet 2013
RS-13/13 Korrigering av sak KF-3/13, Kulturtilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune, gjeldande Musea
RS-14/13 Kulturkort for ungdom - Rapport for 2012

Fullstendig møteinnkalling og saksframlegg finn de her:http://mrfylke.no/Politikk/Raad-og-utval/Kultur-og-folkehelseutvalet/Saker