Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Kultur > Nyheiter > Møte i Kultur- og folkehelseutvalet 4. og 5. juni

Kontaktpersonar

Kristin Marie Sørheim Kristin Marie Sørheim
(Sp) leiar av Samferdselsutvalet
95 28 60 60
Send e-post

Møte i Kultur- og folkehelseutvalet 4. og 5. juni

Program for kreative næringar og fordeling av Spelemidlar for 2013 er mellom sakene Kultur- og folkehelseutvalet skal handsame på møte 5. og 6. juni.

Møte finn stad på Festiviteten i Kristiansund og startar kl. 12.30 med ei felles orientering saman med Regional og næringsutvalet om kreative næringar.

Program

Tirsdag 04.06.13
Kl 1200: Lunsj
Kl 1230: Orientering om satsing på kreative næringar v/ kulturavdelinga og regional- og næringsavdelinga
Kl 1300: Dialog
Kl 1400: Møte i kultur- og folkehelseutvalet med behandling av saker etter saklista
Kl 1800: Middag
Kl 1930: Kulturell overrasking
Onsdag 05.06.13
Kl 0900 – 1015: Folkeparken med Nordoddløypa og Lasken – folkehelse i sentrum
Kl 1030 – 1330: Grip – kulturminnevern, kulturhistorie og reiseliv
Saker til behandling:
KF-21/13 Program for kreative næringar i Møre og Romsdal
KF-22/13 Statstilskot for 2013 frå kap 1429, post 72.9 verdsarv.
KF-23/13 Økonomirapport pr. 30.4.2013, tannhelsesektoren
KF-24/13 Kultur - økonomirapportering - 1. tertial 2013
KF-25/13 Disponering av mindreforbruk 2012 - kulturavdelinga
KF-26/13 Spelemidlar 2013 - fordeling
KF-27/13 Deltaking av medlemer frå kultur- og folkehelseutvalet på møterunden om spelemidlar og andre tilskotsordningar hausten 2013
KF-28/13 NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 - Høyringsuttale
Fullstending møteinnkalling og sakliste finn de her: http://einnsyn.mrfylke.no/motedag/index/1672
Kontaktpersonar: