Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Kultur > Nyheiter > Møte i Kultur- og folkehelseutvalet

Kontaktpersonar

Kristin Marie Sørheim Kristin Marie Sørheim
(Sp) leiar av Samferdselsutvalet
95 28 60 60
Send e-post

Møte i Kultur- og folkehelseutvalet

Det er møte i Møte i Kultur- og folkehelseutvalet onsdag 07. mars. Møtet vert halde på Fylkeshuset, møterom 102. Møtet startar kl. 10.30.

Program
- Orientering om tannhelse. Resultat 2011. Fylkestannlege Anthony Normann Valen.
- Orientering om fylkesbiblioteket og bibliotekutvikling i Møre og Romsdal. Fylkesbiblioteksjef Ellen Kristin Molvær.
Saker til behandling:
KF-12/12 Teatret Vårt. Eigarsamansetjing, vedtekter og val
KF-13/12 Molde International Jazz Festival. Vedtekter og val
KF-14/12 Kulturkvartalet. Vedtekter og val
KF-15/12 Skimuseet i Rindal. Søknad om tilleggsløyving til byggjeprosjekt
KF-16/12 Regionale utviklingsmidlar 2012 - prinsipp for bruk av 551.60 midlar
KF-17/12 Verdiskaping på kulturminneområdet - vidareføring. Søknad til Riksantikvaren frå Møre og Romsdal fylkeskommune
KF-18/12 Søknad om støtte til "KJØL"
KF-19/12 Spelemidlar 2012 - generelle prioriteringar
KF-20/12 Revidering av statuttar Kunstnarstipend
KF-21/12 Budsjett 2012 - kulturområdet - budsjettjustering
RS- 3/12 Økonomirapport kultur - og folkehelseutvalet pr 23.01.2012
Saksdokumenta er tilgjengelege på nettsidene til Møre og Romsdal fylkeskommune, med direktelenke:  https://mrfylke.no/Kalender/%28event%29/477930