Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Kultur > Nyheiter > Lyser ut forskingsmidlar til samisk kultur

Kontaktpersonar

Anna-Marie Hatlestad
Rådgivar
71 28 02 11 / Mob. 924 42 568
Send e-post

Lyser ut forskingsmidlar til samisk kultur

Det er no lyst ut forskingsmidlar til forskingsprosjekt innan “samisk identitet, kultur og næringsutvikling i eit digitalisert kompetansesamfunn”. Utlysinga er eit samarbeid mellom Regionalt forskningsfond Midt-Norge, Nord-Norge og Innlandet. Søknadsfrist er 13. februar 2013.

Det samiske flagget

Utlysinga skal stimulere til forsking og innovasjon i og om samiske utfordringar og problemstillingar i eit moderne digitalisert kompetansesamfunn. Søkar må være lokalisert i ein av dei tre regionane (Midt-Norge, Nord-Norge, Innlandet).

Fullstendig utlysing og søknadsskjema finn du på Regionale forskningsfond Innland.

Søknadsfrist: 13. februar 2013

Kontaktpersonar for RFF-Midt Norge:

Gøril Groven
goril.groven@mrfylke.no
Mob: 413 01 048

Anna-Marie Hatlestad
Anna-Marie.Hatlestad@mrfylke.no
Mob: 93 60 22 14

Lars E. Onsøyen
lars.onsoyen@stfk.no
Mob: 951 49 397

 Arild Egge
Arild.egge@ntfk.no
Mob: 99 73 61 57