Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kontaktpersonar

Maria Haukås
Rådgivar
71 28 03 12 / Mob. 900 96 919
Send e-post

Kulturlaug 2013/2014

Kulturlaugsmenyen for skoleåret 2013/2014 er klar!
Tilbodet for neste år er ein god miks av kulturuttrykk og blir levert både gjennom Kultursekken og Kulturskulane.

Søknadsfrist var 22. mars.2013

Produksjonane som er produsert og levert av kulturskolar i fylket er ein del av samarbeidsprosjektet Kulturlauget - Den kulturaktive elev der Kultursekken og kulturskolane i fylket og UKM er partar.

Verkstadane som Kultursekken er leverandør for kan turnere i hele fylket, medan dei verkstadane som kulturskolane har ansvaret for har eit begrensa geografisk nedslagsfelt - dette er skildra for kvar enkelt kulturskoleproduksjon nedanfor.
Det er viktig at de fyller ut påmeldingsskjemaet så detaljert som mogleg i forhold til ønska målgruppe, antal elevar, skolenamn osv.
De kan nytte lokale Kultursekkmidlar til å bestille frå Kulturlauget - verkstadane de får tildelt skal då vere ein del av den lokale planen for Kultursekken som kvar kommune skal lage.

Søknadsfristen er utgått.
Desse verkstadene var det mogleg å bestille frå :
 • Det blå egget - 1.-4.trinn - Olla Rypdal - kan bestillast av skular i heile Møre og Romsdal
 • Filmlydstudio - 5.-7.trinn - Vestnes kulturskole - kan bestillast av skular i heile Møre og Romsdal
 • Ofelias skyggeteater - 5.-7.trinn - Olla Rypdal - kan bestillast av skular i heile Møre og Romsdal
 • Skyggeteater - 1.-4.trinn - Eide kulturskole - kan bestillast av skolar i Eide, Fræna, Averøy, Aukra,Tingvoll, Midsund, Gjemnes, Molde og Kristiansund
 • Klasseorkester - 8.-10.trinn - Sunndal kulturskole - kan bestillast av skular i Sunndal
 • Korverkstad - 3.-6.trinn og 9.-10.trinn - Molde kulturskole - kan bestillast av skular i Aukra, Fræna, Molde og Gjemnes
 • Kurt Schwitters - 6.-10.trinn - Molde kulturskole - kan bestillast av skular i Molde
 • Lys og skygge - 3.-7.trinn - Eide kulturskole - kan bestillast av skular i Eide, Fræna, Averøy, Gjemnes, Molde og Kristiansund
 • Animasjonsverkstad - 5.-10.trinn - Sula kulturskule - kan bestillast av skular i Sula og omegn
 • Animasjonsfilm - 5.-10.trinn - Kulturskolen på Indre Nordmøre - kan bestillast av skular på Indre Nordmøre og omegn
 • Stomp - 8.-10.trinn - kulturskulane i Norddal og Stranda - kan bestillast av skular i Norddal, Stranda og kommunar i nærområdet
 • Gitarkurs - 5.-7.trinn - Sunndal kulturskole - kan bestillast av skular i Sunndal
 • Kjiko, Kjiko - 3.-7.trinn - Vestnes kulturskole - kan bestillast av skular i heile Møre og Romsdal
 • Liten? Jeg? Langt ifra! - 3.-4.trinn - Molde kulturskole - kan bestillast av skular i Fræna, Aukra, Molde og Gjemnes
 • Puls - 1.-7.trinn - Molde kulturskole - kan bestillast av skular i Fræna, Aukra, Molde og Gjemnes
 • Samspelkurs - 5.-7.trinn - Sunndal kulturskole - kan bestillast av skular i Sunndal
 • Rapverkstad - 8.-10.trinn - Son of light/Petter Langfeldt - kan bestillast av skular i heile Møre og Romsdal
 • Digital teikning - 5.-7.trinn - Frost media - kan bestillast av skular i heile Møre og Romsdal
 • Kreativ skapande dans - 5.-7.trinn - kulturskulane i Norddal og Stranda - kan bestillast av skular i Norddal, Stranda og kommunar i nærområdet
 • Animert spenning - 3.-4.trinn - Vestnes kulturskole - kan bestillast av skular i heile Møre og Romsdal
 • Mekke eit show - 5.-7.trinn - Kristiansund kulturskole - kan bestillast av skular i Nordmørskommunane, Fræna, Molde og Nesset
 • Animasjon for dei minste - 1.-4.trinn - Kine Aune/Linda Wintervold - kan bestillast av skular i heile Møre og Romsdal
 • Musikkvideoverkstad - 8.-10.trinn - Nima Taheri/Son of light - kan bestillast av skular i heile Møre og Romsdal
 • Danseverkstad - 8.-10.trinn - Freestyle Phanatix - kan bestillast av skular i heile Møre og Romsdal
 • Minnefinnekurs - 8.-10.trinn - kulturavdelinga - kan bestillast av skular i heile Møre og Romsdal
 • Spøkelseshuset - 5.-7.trinn - Olla Rypdal - kan bestillast av skular i heile Møre og Romsdal
 • Studiodag - 5.-8.trinn - Molde kulturskole - kan bestillast av skular i Molde, Fræna, Gjemnes og Aukra
 • Skap dans! - 1.-10.trinn - Molde kulturskole - kan bestillast av skular i Molde og Fræna
 • Begynn å dans! - 1.-3.trinn - Molde kulturskole - kan bestillast av skular i Molde og Fræna
 • Fargefest - 4 til 5 år - Vestnes kulturskole - kan bestillast av skular i heile Møre og Romsdal
 • Jernalderkoffert - 6.trinn - kan bestillast av skular i heile Møre og Romsdal