Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Kultur > Nyheiter > Kultur- og folkehelseutvalet i Volda

Kontaktpersonar

Kristin Marie Sørheim Kristin Marie Sørheim
(Sp) leiar av Samferdselsutvalet
95 28 60 60
Send e-post

Kultur- og folkehelseutvalet i Volda

Aprilmøtet i Kultur- og folkehelseutvalet vart avvikla onsdag 25. april på Høgskulen i Volda. I tillegg til behandling utvalssaker, vart det gitt faglege orienteringar og utvalet deltok på den offisielle opninga av Sunnmøre kulturnæringshage.  

I tillegg til sjølve sakshandsaminga vart det gjeve tre faglege orienteringar
-Sunnmøre kulturnæringshage i Volda
- Seanse, senter for kunstproduksjon
- Møre og Romsdal fylkeskommune sitt samarbeid med Vestnorsk filmsenter

Protokollen frå møtet kan du lese her: