Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Kultur > Nyheiter > Fordeler over 50 millionar i kulturtilskot

Kontaktpersonar

Kristin Marie Sørheim Kristin Marie Sørheim
(Sp) leiar av Samferdselsutvalet
95 28 60 60
Send e-post

Fordeler over 50 millionar i kulturtilskot

Fordeling av kulturtilskot på til saman over 50 millionar kroner er mellom sakene som kultur- og folkehelseutvalet skal behandle på sitt møte onsdag 6. februar.

Kultur- og folkehelseutvalet i Møre og Romsdal skal fordele kulturtilskot på til saman over 50 millionar kroner.

Møtet blir halde på møterom 102, fylkeshuset i Molde og tek til kl. 11:00.

I tillegg til fordeling av kulturmidlar, skal utvalet også behandle saker knytt til handlingsprogram kultur 2013 og fysisk aktivitet 2013-2016. 

Før saksbehandlinga blir det ei orientering om kunstnarar sine arbeidsvilkår v/Trine Røssevoll, leiar for Bildende Kunstnere Møre og Romsdal.

Saker til behandling:

KF-1/13 Årsrapport kulturavdelinga 2012

KF-2/13 Rapportering Handlingsprogram kultur 2012

KF-3/13 Budsjett 2013 - Kulturtilskot frå Møre og Romsdal
fylkeskommune

KF-4/13 Rutebilhistorisk Forening avd. Sunnmøre - søknad om tilskot

KF-5/13 Brøste-Stueflotten Kulturlag - søknad om tilskot

KF-6/13 Fysisk aktivitet i Møre og Romsdal 2013 - 2016

KF-7/13 Fordeling av tilskot til etablering av helseløyper i
kommunane

KF-8/13 Handlingsprogram kultur 2013

Referatsaker:

RS-1/13 Budsjettoppfølging kultur- og folkehelseutvalet 2012
RS-2/13 Kopi: Tilsegn om mva-kompensasjon - IL Søya -Søyabanen,
kunstgras

RS-3/13 Tilskot til IKA Møre og Romsdal IKS

RS-4/13 M/S "Nordstjernen" - LATU - Forslag til freding med heimel i
lov om kulturminne § 14A - høyring.
RS-5/13 Prioriteringer for kulturminneforvaltninga 2013
RS-6/13 Klage på vedtak - tildeling av fylkesstipend
RS-7/13 Klage på vedtak - tildeling av kunstnarstipend
RS-8/13 Klage på vedtak om tildeling
RS-9/13 Kunstnarstipend for Møre og Romsdal - synspunkt
RS-10/13 Kunstnarstipend 2012 - klage på vedtak om tildeling
RS-11/13 Søknad tilskot driftstilskot 2013

Les alle sakene

Meir om kultur- og folkehelseutvalet