Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Kultur > Nyheiter > Dei fire hovudutvala har møte neste veke

Kontaktpersonar

Kristin Marie Sørheim Kristin Marie Sørheim
(Sp) leiar av Samferdselsutvalet
95 28 60 60
Send e-post
Runar Vestheim
Lærer
91 17 77 24 /
Mob. 911 77 724
Send e-post
Bjarne Storfold Elde Bjarne Storfold Elde
(Ap) leiar utdanningsutvalet
Mob. 970 97 292
Send e-post

Kontaktperson

Marit Nerås Krogsæter
leiar i kultur- og folkehelseutvalet
mob. 918 32 844

Dei fire hovudutvala har møte neste veke

I veke 24 er det møte i regional- og næringsutvalet, samferdselsutvalet, kultur- og folkehelseutvalet og i utdanningsutvalet.

Kultur og folkehelse

Kultur- og folkehelseutvalet har møte i veke 24. (foto: Møre og Romsdal fylkeskommune)

Regional- og næringsutvalet tysdag 11. juni

Utvalet skal mellom anna behandle søknad om støtte til BLÅ-GRØN verdiskaping hos regionale forskingsmiljø og inkubatorprogram 2019.

Møtet startar med informasjon og synfaring på Orkla Foods og Grilstad kl. 10.30. Det politiske møtet begynner 13.30

Tid: 11. juni , kl. 13.30
Stad: Skinkerådhuset, Stranda sentrum, 

Fullstendig møteinnkallin​g og saksframlegg finn du her

Kontaktpersonar:

  • Runar Vestheim (Uavh.), leiar regional- og næringsutvalet, mob. 911 77 724
  • Bergljot Landstad, regional- og næringssjef, tlf. 71 28 02 13 / 900 89 213

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kultur- og folkehelseutvalet onsdag 12. juni

Utvalet skal mellom anna tildele spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, tildele kunstnarstipend og behandle ny driftsmodell for UKM.

Møtet startar med orienteringar mellom anna om folkehelseutfordringar i fylket. Behandlinga av politiske saker begynner kl. 13.  

Tid: 12. juni kl. 10.30

Stad: Vestnes kommune, Rådhuset, Brugata 10 

Fullstendig møteinnkalling og saksframlegg finn du her

Kontaktpersonar: 

  • Marit Nerås Krogsæter (Sp), leiar kultur- og folkehelseut​valet, mob. 918 32 844
  • Heidi-Iren Wedlog Olsen, fylkeskultursjef, tlf. 71 28 03 38 / 482 81 547

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samferdselsutvalet onsdag 12. juni

Bypakke i Ålesund, alternativ fv. 20 Nerlandsøybrua og nytt ferjesamband Kjørsvikbugen -Laksåvika er blant sakene som utvalet skal behandle.

Møtet startar med ei synfaring og orientering på buss. Det politiske møtet tek kl. 12

Tid: 12. juni kl. 10.30
Stad: Fylkeshuset, Molde

Fullstendig møteinnkalling og saksframlegg finn du her

Kontaktpersonar: 

  • Kristin Marie Sørheim (Sp), leiar samferdselsutvalet, mob. 952 86 060 
  • Arild Fuglseth, samferdselssjef, tlf. 71 28 02 67 / 915 30 085

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utdanningsutvalet torsdag 13. mai

Kunnskapsgrunnlag for Kompetansealliansen er blant sakene utvalet skal behandle. Møtet startar med ei orientering om vidaregåande skole og tilbodsstruktur, før behandlinga av politiske saker begynner.

Tid: 13. mai kl 10.30

Stad: Fylkeshuset, Molde 

Fullstendig møteinnkalling og saksframlegg finn du her

Kontaktpersonar:

  • Bjarne Storfold Elde (Ap), leiar utdanningsutvalet, mob. 970 97 29
  • Erik Brekken, fylkesutdanningssjef, tlf. 71 28 03 70 / 481 31 291