Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Kultur > Nyheiter > Arrangér tur, vinn 10.000 kroner

Arrangér tur, vinn 10.000 kroner

Møre og Romsdal fylkeskommune ønsker i samband med lanseringa av www.morotur.no å lyse ut ei konkurranse for dei som arrangerer ein eller fleire turar den 25. og/eller 26. juni 2011.

Målet er å få flest mogleg ut på tur desse dagane.

Møre og Romsdal fylkeskommune dekker utgifter til annonsering, og premiering i form av headneckers.

Kriterier:

• Turen må være registrert og ligge ute på www.morotur.no.

• Ulike turtypar og graderinger som ligg på www.morotur.no

• Grønne og blå turar for barn og familier tel særskild, gjerne innom kulturminner og/eller viktige naturelement

• Arrangør må være frivilleg organisasjon, kommune, friluftsråd og/eller reiselivsaktør.

Sjå dokument under for meir informasjon om konkurransen: