Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kultur

Aktiv på din måte – verdens aktivitetsdag 10.mai

KRONIKK: Skal du lykkes med å være fysisk aktiv hele livet må du finne noe du liker, uavhengig av hva all verdens forskere sier. Finner du en aktivitet som gir glede og mestring, vil du holde motivasjonen hele livet.

Les meir

Stor kulturpendling i Møre og Romsdal

Svært mange nyttar kultur- og fritidstilboda i Møre og Romsdal, syner den ferske undersøkinga Kultur- og fritidstilbod for alle – om kulturpendlarar, fritidspendlarar og andre kulturbrukarar i Møre og Romsdal. Undersøkinga kartlegg bruken av ulike kultur- og fritidstilbod blant vaksne, og er utført av forskar Finn Ove Båtevik ved Møreforsking AS på oppdrag frå fylkeskommunen våren 2011.

Les meir

Den Trondhjemske postveg skal bli vandre- og sykkelrute

Møre og Romsdal Fylkeskommune, Statens Vegvesen og dei to interkommunale friluftsråda i fylket arrangerer dagsamling med fokus på den Trondhjemske postveg, tirsdag 10. mai på Ørskogfjellet. 

Les meir

Nettverksmøte for Kultursekken

Alle som arbeider med Kultursekken i kommunar, skular, kulturinstitusjonar er inviterte til møte for gjensidig informasjon og diskusjon om Kultursekken no i mai. Kulturavdelinga arrangerar følgjande møteplassar i mai:
19.5 Ålesund - Radisson BLU
20.5 Molde - Rica Seilet
23.5 Kristiansund - Caroline konferansesenter

Bestemt deg i siste liten for å delta? Ring Johild Bredin.

Les meir

Klart for å søkje om Ut i sekken

Kulturlaugstilbodet Ut i sekken for neste skuleår hadde søknadsfrst 15.april 2011

Les meir

Søknad om Kulturlaug 2011/2012

Bestillingsfrist for kulturlauget neste skuleår var 21.3.2011.  Alle fekk svar innan 1.5 om kva slags Kulturlaugstilbod de får for kommande skoleår.
 

Les meir

Ga 300.000 kr i kunststipend

Fem av 35 kunstnarar fekk stipend då Møre og Romsdal fylkeskommune tildelte Kunstnarstipend for 2010.

Les meir

Frisklivskonferanse 9.-11.februar

Den nasjonale konferansen om etablering og utvikling av frisklivssentraler skjer i Ålesund. Veilederen for etablering av kommunale frisklivssentralar blir lansert. Helsedirektoratet , Møre og Romsdal fylkeskommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal står bak invitasjonen.

Les meir

Fylkeskulturprisen til Stig Nilsson

Fylkeskulturutvalet har i møte den 15. november 2010 vedteke å gi Møre og Romsdal fylkeskommune sin kulturpris for 2010 til Stig Nilsson, Kristiansund. 

Les meir

Kontaktpersonar

Heidi-Iren Wedlog Olsen Heidi-Iren Wedlog Olsen
Fylkeskultursjef
71 28 03 38 /
Mob. 482 81 547
Send e-post
Monica Kjøl Tornes Monica Kjøl Tornes
Ass. fylkeskultursjef
71 28 02 91 /
Mob. 971 95 375
Send e-post

Om kulturavdelinga

Møre og Romsdal fylkeskommune har eit omfattande engasjement innan kulturområdet og har koordinerande ansvar på folkehelseområdet. Arbeidet blir gjort i nært samarbeid med kommunane, organisasjonar og institusjonar. Kultur- og folkehelseutvalet har det politiske sektoransvaret medan fylkeskultursjefen har det faglege og administrative ansvaret. Møre og Romsdal fylkeskommune sine arbeidsområde innan kultur omfattar planarbeid, rådgjeving, forvalting av lovverk om kulturminne, kulturtilskot, spelemidlane, statlege tilskotsordningar, initiering og gjennomføring av ungdomskulturtiltak, forvaltning av folkehelselova, drift av folkehelsepartnarskapet God Helse, Møremusikarordninga, fylkesbiblioteket, kulturformidlingstiltak, drift av Kultursekken og utvikling av fagområda fysisk aktivitet og friluftsliv.