Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kultur

Møremusikarane og Brazz Brothers på felles jubileumsturné!

I 2011 fyller Møremusikarane 20 år og The Brazz Brothers 30 år! Det blir feira med konsertar i Ørsta, Molde, Sunndal, Surnadal og Ålesund. Tittel: Exquisito La Fiesta Latino. Billettar er no lagt ut for salg.

Les meir

Fire tildelt kunstnarstipend for 2011

Fire kunstnarar i fylket er tildelt kunstnarstipend for 2011, det vedtok det nye kultur- og folkehelseuvalet i går. Det er fjerde året Møre og Romsdal fylkeskommune lyser ut midlar til kunstnarstipend, og ramma for tildeling no i 2011 var 300 000 kroner.

Les meir

Kulturtorg 2012 - Program

25.-27.januar 2012 arrangerer Møre og Romsdal fylkeskommune Kulturtorg for alle involverte i Kultursekken.

Les meir

100 samla på fylkeskulturkonferanse

Med tema “Heilskapleg stadsutvikling – kultur i sentrum” var 100 deltakarar frå Møre og Romsdal samla på fylkeskulturkonferanse i Molde sist veke. Konferansen gikk over to dagar, hadde fokus på kultur som verkemiddel for bulyst og ulike kulturelle verkty for samfunnsutvikling.

Les meir

Felles Opplevelseskort - dagskonferanse 23.11

23.november vil eit felles opplevelseskort for fylket bli presentert. Ålesund, Kristiansund og Molde har innført opplevelseskort i sine kommunar med svært gode erfaringar. Ei arbeidsgruppe har utvikla forslag til eit felles kort for Møre og Romsdal.  Påmeldingsfrist er 10.november.

Les meir

Herøyløftet tildelt likestillingsprisen 2011

Likestillingsutvalet i Møre og Romsdal vedtok fredag 23.september at Likestillingsprisen 2011 blir tildelt Herøyløftet. Prisen vert delt ut på fylkestinget i Geiranger 10. oktober.

Les meir

Erfaringskonferanse for God Helse partnarskapet

God Helse-partnarskapet inviterer til erfaringskonferanse 9.-10.november i Molde. Kva har skjedd og kva har vi lært av 8 års folkehelsearbeid?

Les meir

Glimt frå ein skulekonsert

Dette er nokre klipp frå skolekonserten "Frevo - Gitarhelter" som er utarbeidd av Andreas Karlsen og Pål Granum i samarbeid med Rikskonsertane og produsent Åshild Nygaard.

Les meir

Fylkeskulturkonferansen 2011 : “Heilskapleg stadsutvikling - kultur i sentrum”.

Vi inviterer til fylkeskulturkonferanse 13.- 14.oktober i Molde. Årets konferanse har vi kalla “Heilskapleg stadsutvikling - kultur i sentrum”.  Målgruppa for konferansen er politisk leiing i kommunane, rådmenn, planleggarar, kulturarbeidarar, kulturinstitusjonar, frivillig sektor, biblioteka, utviklingsselskap og næringsliv.

Les meir

Arrangér tur, vinn 10.000 kroner

Møre og Romsdal fylkeskommune ønsker i samband med lanseringa av www.morotur.no å lyse ut ei konkurranse for dei som arrangerer ein eller fleire turar den 25. og/eller 26. juni 2011.

Les meir

Kontaktpersonar

Heidi-Iren Wedlog Olsen Heidi-Iren Wedlog Olsen
Fylkeskultursjef
71 28 03 38 /
Mob. 482 81 547
Send e-post
Monica Kjøl Tornes Monica Kjøl Tornes
Ass. fylkeskultursjef
71 28 02 91 /
Mob. 971 95 375
Send e-post

Om kulturavdelinga

Møre og Romsdal fylkeskommune har eit omfattande engasjement innan kulturområdet og har koordinerande ansvar på folkehelseområdet. Arbeidet blir gjort i nært samarbeid med kommunane, organisasjonar og institusjonar. Kultur- og folkehelseutvalet har det politiske sektoransvaret medan fylkeskultursjefen har det faglege og administrative ansvaret. Møre og Romsdal fylkeskommune sine arbeidsområde innan kultur omfattar planarbeid, rådgjeving, forvalting av lovverk om kulturminne, kulturtilskot, spelemidlane, statlege tilskotsordningar, initiering og gjennomføring av ungdomskulturtiltak, forvaltning av folkehelselova, drift av folkehelsepartnarskapet God Helse, Møremusikarordninga, fylkesbiblioteket, kulturformidlingstiltak, drift av Kultursekken og utvikling av fagområda fysisk aktivitet og friluftsliv.