Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kultur

”MOVE FOR HEALTH DAY” – VERDENS AKTIVITETSDAG 10. mai.

”30 minutter på din måte”
Verdens aktivitetsdag markeres 10. mai hvert år med arrangementer spredt over hele landet. I år faller denne dagen sammen med Nasjonalforeningen for folkehelsen sin Hjerteuke.

Les meir

Pilegrimsmøte på Åndalsnes 17. april 2012

Ei interkommunal arbeidsgruppe har førebudd ein søknad om godkjenning av ei pilegrimslei i Heilag-Olav sine fotefar frå Valldal til Dovre, og vidare derifrå til Nidaros. På eit møte på Åndalsnes tysdag 17. april vart dette arbeidet presentert for fylkeskommunane og pressa.
Les meir på heimesidene til Rauma kommune

Les meir

Kultur- og folkehelseutvalet i Volda

Aprilmøtet i Kultur- og folkehelseutvalet vart avvikla onsdag 25. april på Høgskulen i Volda. I tillegg til behandling utvalssaker, vart det gitt faglege orienteringar og utvalet deltok på den offisielle opninga av Sunnmøre kulturnæringshage.  

Les meir

Film frå Minnefinnekurs i Hareid

Kulturavdelinga arrangerte i november Minnefinnekurs for elever ved Hareid ungdomsskule. Trykk her for å sjå ein film frå prosjektveka!

Les meir

Nesten en halv million til skilting og skjøtsel av arkeologiske kulturminner i 2012

I samband med Bevaringsprogrammet for utvalgte arkeologiske kulturminner (BARK), har Riksantikvaren gitt Møre og Romsdal fylkeskommune tilsagn på 470000 kr. Midlene vil bli fordelt etter søknad og prioritering, og i samråd med kommunane i fylket.

Les meir

Nettverksseminar - Lokale kulturminne og kulturmiljø

Bjørke, Ørsta

I samband med kulturminneplanarbeidet i kommunane, vil Møre og Romsdal fylkeskommune invitere til eit nettverksseminar den 24.mai i Molde, kl. 09.30.

Les meir

Utsett søknadsfrist på tilskotsordninga Lågterskel fysisk aktivitet

Tilskot til Lågterskel fysisk aktivitet hadde søknadsfrist 1. april. Denne vert no utsett til 16. april.

Les meir

Møte i Kultur- og folkehelseutvalet

Det er møte i Møte i Kultur- og folkehelseutvalet onsdag 07. mars. Møtet vert halde på Fylkeshuset, møterom 102. Møtet startar kl. 10.30.

Les meir

Regionale dialogmøter med tema fylkesplan

Fylkeskultursjefen inviterer til dialogmøter med kultur- og kommunenettverket, kulturinstitusjonar og musea i samband med utarbeiding av ny fylkesplan for Møre og Romsdal. Kultur er også i kommande fylkesplan eit satsingsområde.

Les meir

Film på museum, kulturhus og bibliotek - KJØL-konferansen

Det er ei glede å ønskje velkomen til KJØL-konferansen i Bergen 08.-09. mars!

Les meir

Kontaktpersonar

Heidi-Iren Wedlog Olsen Heidi-Iren Wedlog Olsen
Fylkeskultursjef
71 28 03 38 /
Mob. 482 81 547
Send e-post
Monica Kjøl Tornes Monica Kjøl Tornes
Ass. fylkeskultursjef
71 28 02 91 /
Mob. 971 95 375
Send e-post

Om kulturavdelinga

Møre og Romsdal fylkeskommune har eit omfattande engasjement innan kulturområdet og har koordinerande ansvar på folkehelseområdet. Arbeidet blir gjort i nært samarbeid med kommunane, organisasjonar og institusjonar. Kultur- og folkehelseutvalet har det politiske sektoransvaret medan fylkeskultursjefen har det faglege og administrative ansvaret. Møre og Romsdal fylkeskommune sine arbeidsområde innan kultur omfattar planarbeid, rådgjeving, forvalting av lovverk om kulturminne, kulturtilskot, spelemidlane, statlege tilskotsordningar, initiering og gjennomføring av ungdomskulturtiltak, forvaltning av folkehelselova, drift av folkehelsepartnarskapet God Helse, Møremusikarordninga, fylkesbiblioteket, kulturformidlingstiltak, drift av Kultursekken og utvikling av fagområda fysisk aktivitet og friluftsliv.