Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kultur

Fylkeskulturkonferansen 31.10- 01.11 2012

Årets kulturkonferanse blir arrangert 31.10-01.11 i Kristiansund.  Konferansen er aktuell for politikarar, kommunane, kulturinstitusjonar, frivillige lag/organisasjonar og andre samarbeidspartar i kulturlivet.

All påmelding skjer elektronisk, fristen gjekk ut fredag 5.oktober.

Les meir

Timbuktu, animasjonsverkstad, Kon Tiki, Geitekillingen som kunne telle til ti og hiphopdans - smakebitar frå Kultursekken 2012/2013

No startar den heilårlege kulturfestivalen på skolane og barnehagar i Møre og Romsdal. Alle skoleelevane i fylket frå 1.trinn til videregåande skole får kvart år møte eit mangfald av kulturuttrykk på skolane, på kino og i kulturhus av mange slag. 15 av 36 kommunar deltek også i Kultursekk for barnehage der Møre og Romsdal er eit føregangsfylket på området.

Les meir

Kvar finn vi fylkets beste universelt utforma tusti/-veg/-løype?

I samband med at Møre og Romsdal er utpeikt som “pilotfylke for universell utforming” lyser Møre og Romsdal fylkeskommune ut konkurranse om den best universelt utforma tursti/-veg/- løype i fylket.

Les meir

Lyser ut 300.000,- til kunstnarstipend

Møre og Romsdal fylkeskommune skal for femte år på rad dele ut stipend til kunstnarar som er busett i fylket. Stipendordninga har ei årleg ramme på kroner 300 000,- og alle kunstartar er inkludert i ordninga. Søknadsfrist er sett til 15.september.

Les meir

Opplevelseskortet - Registreringsskjema

Dette registreringsskjemaet skal fyllast ut av alle samarbeidspartar i Opplevelseskortet, jfr brev sendt kommunen og NAV-kontoret.

Les meir

Vestnes og Storfjord er årets UKM-kommuner

Pressemelding frå UKM: Etter nominasjon fra fylkeskommunene ble prisen “årets UKM-kommune” utdelt under årets UKM-festival i Trondheim. Prisen skal gå til kommuner som har hatt en særlig satsing på UKM. Årets vinnere ble Vestnes (Møre og Romsdal) og Storfjord (Troms).

Les meir

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 6. juni

Evaluering av museumsreforma for Møre og Romsdal og fordeling av Spelemidlar for 2012 er mellom sakene kultur- og folkehelseutvalet skal handsame onsdag 06. juni.

Les meir

Tilskott på over 48 millionar til idrettsanlegg i fylket

Tildeling av Spelemidlane for 2012 vert handsama i Kultur- og folkehelseutvalet komande onsdag.

Les meir

"Rydd et kulturminne"

”Rydd et kulturminne” retter seg mot barn og ungdom under 18 år. Disse
aksjonene kombinerer praktisk arbeid med kunnskap om kulturarven i nærmiljøet.
Barn og ungdom over hele landet inviteres gjennom dette arbeidet til innsats for
bevaring av ulike kulturminner. Les meir på Norsk Kulturarv sine heimesider

Les meir

100 8.klassingar på Minnefinnekurs i Ørsta

Siste veka i april var representantar frå Fylkeskonservatoren i Møre og Romsdal på vitjing hjå 8.klasse ved Ørsta Ungdomsskule for å undervise i innlegging av kulturminne i Kulturminneatlas. Elevane hadde førebudd seg godt, gjennom prosjektarbeid i gruppe med forskjellige kulturminne frå lokalmiljøet. Resultatet vart ei rekke nye, spanande artiklar om kulturminne i Ørsta.

Les meir

Kontaktpersonar

Heidi-Iren Wedlog Olsen Heidi-Iren Wedlog Olsen
Fylkeskultursjef
71 28 03 38 /
Mob. 482 81 547
Send e-post
Monica Kjøl Tornes Monica Kjøl Tornes
Ass. fylkeskultursjef
71 28 02 91 /
Mob. 971 95 375
Send e-post

Om kulturavdelinga

Møre og Romsdal fylkeskommune har eit omfattande engasjement innan kulturområdet og har koordinerande ansvar på folkehelseområdet. Arbeidet blir gjort i nært samarbeid med kommunane, organisasjonar og institusjonar. Kultur- og folkehelseutvalet har det politiske sektoransvaret medan fylkeskultursjefen har det faglege og administrative ansvaret. Møre og Romsdal fylkeskommune sine arbeidsområde innan kultur omfattar planarbeid, rådgjeving, forvalting av lovverk om kulturminne, kulturtilskot, spelemidlane, statlege tilskotsordningar, initiering og gjennomføring av ungdomskulturtiltak, forvaltning av folkehelselova, drift av folkehelsepartnarskapet God Helse, Møremusikarordninga, fylkesbiblioteket, kulturformidlingstiltak, drift av Kultursekken og utvikling av fagområda fysisk aktivitet og friluftsliv.