Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kultur

Workshops om kreative næringar

Møre og Romsdal fylkeskommune og Innovasjon Norge inviterer til workshops om kreative næringar i Møre og Romsdal.

Les meir

Korleis skal vi jobbe med folkehelse i Møre og Romsdal?

Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer til arbeidsverkstad kor vi saman skal utforme vegvala for folkehelsearbeidet i fylket.

Les meir

Kulturlaug 2013/2014

Kulturlaugsmenyen for skoleåret 2013/2014 er klar!
Tilbodet for neste år er ein god miks av kulturuttrykk og blir levert både gjennom Kultursekken og Kulturskulane.

Søknadsfrist var 22. mars.2013

Les meir

Møte i Kultur- og folkehelseutvalet – onsdag 06. mars

Det er møte i Kultur- og folkehelseutvalet onsdag 06.mars. Møtet startar kl. 10.30 med ei omvising i kulturbygget Plassen i Molde, og ei orientering om den “nye verden” for samarbeid og utvikling for Teatret Vårt, Molde International Jazzfestival, Bjørnsonfestivalen, Kunstnersenteret for Møre og Romsdal og Molde bibliotek.

Les meir

Årsrapport for kulturavdelinga 2012

Fylkestinget vedtok i desember 2008 ny fylkesplan for Møre og Romsdal 2009 - 2012. I denne planen vart kultur vedteke som satsingsområde saman med kompetanse og verdiskaping.

Les meir

2 mill. til helseløyper i Møre og Romsdal

Fylkeskultursjef Arvid Blindheim rår til at 12 kommuner i Møre og Romsdal får støtte på til saman om lag 2 mill. kroner til å byggje helseløyper.

Les meir

Fordeler over 50 millionar i kulturtilskot

Fordeling av kulturtilskot på til saman over 50 millionar kroner er mellom sakene som kultur- og folkehelseutvalet skal behandle på sitt møte onsdag 6. februar.

Les meir

På sporet av Giskeættas residens - forprosjekt om georadarundersøkelse på Giske

I 1992-1994 ble det funnet og undersøkt en ruin lensgt sør på øya. Ruinen er sannsynligvis fra middelalderen og har trolig sameksistert med Giske kirke, som var Giskeættas private kirke. En mulig tolkning er at dette er restene etter residensanlegget. I oktober 2012 ble Norsk Institutt for Kulturminneforskning kontaktet av Riksantikvaren om å utarbeide et forprosjekt og en prosjektbeskrivelse for en tenkt georadarundersøkelse.

Les meir

God helse – partnarskap i alle kommunar

Med Stranda kommune si partnarskapssignering sist veke, er no alle dei 36 kommunane i Møre og Romsdal med i God helse-partnarskapet. – Vi er veldig glade for at vi no har alle kommunane i fylket med i partnarskapet. Gjennom avtalane pliktar kommunane seg til eit langsiktig og systematisk folkehelsearbeid av høg kvalitet. Det gjer at vi ligg langt framme og er kanskje best i landet på dette arbeidet, seier Svein Neerland, seksjonsleiar for folkehelse og fysisk aktivitet i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Les meir

Spennande kulturtilbod til barnehagane

Fargar, rytmer og dans - men også varsame uttrykk som inviterer til refleksjon og assosiasjon: Slik var årets kulturtorg for barnehagane.

Les meir

Kontaktpersonar

Heidi-Iren Wedlog Olsen Heidi-Iren Wedlog Olsen
Fylkeskultursjef
71 28 03 38 /
Mob. 482 81 547
Send e-post
Monica Kjøl Tornes Monica Kjøl Tornes
Ass. fylkeskultursjef
71 28 02 91 /
Mob. 971 95 375
Send e-post

Om kulturavdelinga

Møre og Romsdal fylkeskommune har eit omfattande engasjement innan kulturområdet og har koordinerande ansvar på folkehelseområdet. Arbeidet blir gjort i nært samarbeid med kommunane, organisasjonar og institusjonar. Kultur- og folkehelseutvalet har det politiske sektoransvaret medan fylkeskultursjefen har det faglege og administrative ansvaret. Møre og Romsdal fylkeskommune sine arbeidsområde innan kultur omfattar planarbeid, rådgjeving, forvalting av lovverk om kulturminne, kulturtilskot, spelemidlane, statlege tilskotsordningar, initiering og gjennomføring av ungdomskulturtiltak, forvaltning av folkehelselova, drift av folkehelsepartnarskapet God Helse, Møremusikarordninga, fylkesbiblioteket, kulturformidlingstiltak, drift av Kultursekken og utvikling av fagområda fysisk aktivitet og friluftsliv.