Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kultur

Paskalev opnar Kultursekken 2013/2014

Etter at Mikhael Paskalev vann NRKs Urørt i 2012 og kom ut med plata What’s Life Without Losers tidlegare tidlegare i år, har artisten frå Ålesund hausta internasjonal anerkjenning. Midt i eit travelt år med turnear i både USA og Europa har Mikhael og bandet lagt inn 21 konsertar på 12 dagar på vidaregåande skolar Møre og Romsdal.

Les meir

700 turar rett i lomma

Møre og Romsdal fylkeskommune lanserer no eit nytt hjelpemiddel for turglade folk i Møre og Romsdal. Ein ny mobilapplikasjon (app) for smarttelefonar skal gjere det lettare for folk å finne fram til flotte turopplevingar i fylket vårt.

Les meir

Møremusikarar med ny CD

Tirsdag 25.juni slepp Møremusikargruppa Fjord og Fjell frå Sunndal sin nye CD "SNEIS". Ordet "SNEIS" tyder talet 20 og er ein passande tittel på CDen til ei musikargruppe som har arbeidd som Møremusikarar i Møre og Romsdal i 20 år. "SNEIS" inneheld eigenkomponert musikk frå dei siste åra, og er den andre CDen til Fjord og Fjell.

Les meir

Kommunar utan kulturkonsulent taper i kampen om spelemidlar

Kultur- og folkehelseutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune fordelte i overkant av kr. 47 millionar i spelemidlar tirsdag 4. juni. I den samanheng ønskjer fylkeskommunen å seie litt om utviklinga knytt til fordelinga av desse midlane.

Les meir

Midlar til innovasjon i det offentlege

Regionalt forskningfond Midt-Norge lyser ut forskingsmidlar til små og store innovasjonprosjekt i offentleg sektor. Samhandling og tidleg innsats er stikkord. Total ramme er på ni millionar kroner.

Les meir

47 millionar i tilskott til idrettsanlegg i fylket

Tildeling av spelemidlar for 2012 vart handsama i Kultur- og folkehelseutvalet tirsdag 04.06.2013. Med i overkant av 47 millionar til utbygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet og nærmiljøanlegg, har Møre og Romsdal fått tildelt den 6. høgste tilskotsramma blant fylkeskommunane i landet.

Les meir

Møte i Kultur- og folkehelseutvalet 4. og 5. juni

Program for kreative næringar og fordeling av Spelemidlar for 2013 er mellom sakene Kultur- og folkehelseutvalet skal handsame på møte 5. og 6. juni.

Les meir

1,4 millionar til skilting og merking av turløyper

Møre og Romsdal fylkeskommune har i samarbeid med Gjensidigestiftinga tildelt nærare 1,4 millionar kroner i støtte til skilting og merking av turløyper i fylket. Av 14 søknadar har 12 nye prosjekt fått støtte.

Les meir

Skal undersøke ungdomshelsa

Kva samanheng er det mellom idrett og helse hos ungdom, og speler det nokon rolle kor ein veks opp? Ei ny undersøking av ungdom i Møre og Romsdal skal prøve å finne svar.

Les meir

Mange vil på workshop om kreative næringar

Påmeldingane strøymer inn når Møre og Romsdal fylkeskommune og Innovasjon Norge arrangerer workshop om kreative næringar i Møre og Romsdal neste veke. Målet med workshopane er å finne ut korleis vi i fellesskap skal få til eit løft for denne næringa.

Les meir

Kontaktpersonar

Heidi-Iren Wedlog Olsen Heidi-Iren Wedlog Olsen
Fylkeskultursjef
71 28 03 38 /
Mob. 482 81 547
Send e-post
Monica Kjøl Tornes Monica Kjøl Tornes
Ass. fylkeskultursjef
71 28 02 91 /
Mob. 971 95 375
Send e-post

Om kulturavdelinga

Møre og Romsdal fylkeskommune har eit omfattande engasjement innan kulturområdet og har koordinerande ansvar på folkehelseområdet. Arbeidet blir gjort i nært samarbeid med kommunane, organisasjonar og institusjonar. Kultur- og folkehelseutvalet har det politiske sektoransvaret medan fylkeskultursjefen har det faglege og administrative ansvaret. Møre og Romsdal fylkeskommune sine arbeidsområde innan kultur omfattar planarbeid, rådgjeving, forvalting av lovverk om kulturminne, kulturtilskot, spelemidlane, statlege tilskotsordningar, initiering og gjennomføring av ungdomskulturtiltak, forvaltning av folkehelselova, drift av folkehelsepartnarskapet God Helse, Møremusikarordninga, fylkesbiblioteket, kulturformidlingstiltak, drift av Kultursekken og utvikling av fagområda fysisk aktivitet og friluftsliv.